"belated" - Suomenkielinen käännös

EN

"belated" suomeksi

EN

belated {adjektiivi}

volume_up
belated (myös: late)
Let us not forget that belated intervention is far less effective, and ends up costing more.
Emme saa unohtaa, että myöhäinen asioihin puuttuminen on paljon tehottomampaa ja tulee lopulta kalliimmaksi.
Otherwise the belated decision which the Commission took on 14 March to exclude Argentine produce would make no sense.
Muutoin komission 14. maaliskuuta tekemä myöhäinen päätös kieltää Argentiinasta tuodut tuotteet ei olisi lainkaan järkevä.
A belated reaction, or no reaction, may lead to swollen rivers overflowing and causing an environmental risk and material losses, and even claiming human lives.
Liian myöhäinen toiminta tai toimimattomuus voivat johtaa jokien tulvimiseen, joka aiheuttaa ympäristövaaroja ja aineellisia menetyksiä ja vaatii jopa ihmishenkiä.

Esimerkkejä "belated"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSecondly, the belated ban on meal did not serve to eradicate contamination.
Toiseksi, myöhään määrätty jauhojen kieltäminen ei ole saanut tartuntaa häviämään.
EnglishMr President, first of all I would like to say a belated "good morning' .
Arvoisa puhemies, ensiksi ystävällisesti "hyvää huomenta" tänä myöhäisenä hetkenä.
EnglishDespite a belated start, the YOUTH programme has proved to be an invaluable programme.
Myöhäisestä aloituksesta huolimatta Nuoriso-ohjelma on osoittautunut korvaamattomaksi.
EnglishThis protection is undoubtedly belated in principle but, above all, illusory in practice.
Teoriassa suoja saapuu epäilemättä myöhään, mutta ennen muuta se on käytännössä pettävä.
EnglishLike many others, I regret that this decision is somewhat belated.
Monien muiden tapaan olen pahoillani, että päätös tehtiin näin myöhään.
EnglishSometimes belated measures do nothing to solve problems that have blown up.
Joskus myöhästyneillä toimenpiteillä ei kyetä millään tavalla korjaamaan käsiin räjähtäneitä ongelmia.
EnglishThe argument that they are belated seems to me misguided.
Väite, että ne tulevat liian myöhään, vaikuttaa minusta virheelliseltä.
EnglishWhat guarantees and timetables is the Commission offering at the end of this difficult and belated debate?
Mitä takeita ja aikatauluja komissio tarjoaa tämän vaikean ja venyneen keskustelun lopuksi?
EnglishLet us not forget that belated intervention is far less effective, and ends up costing more.
Emme saa unohtaa, että myöhäinen asioihin puuttuminen on paljon tehottomampaa ja tulee lopulta kalliimmaksi.
EnglishWe support the belated stance of the England cricket team which has now refused to play in Zimbabwe.
Tuemme Englannin krikettijoukkueen myöhäisesti esittämää kantaa sen kieltäydyttyä pelaamasta Zimbabwessa.
EnglishI have a belated comment to make on the Secchi report.
Haluaisin tehdä jälkikäteen huomautuksen Secchin mietinnöstä.
EnglishWe therefore welcome the albeit belated common position adopted by the General Affairs Council.
Pidämme siksi myönteisenä yleisten asiain neuvoston hyväksymää yhteistä kantaa, joka tosin tuli liian myöhään.
EnglishMr Barroso, in a belated echo of his Trotskyist, his Maoist past, speaks like a true leftist.
Puheenjohtaja Barroso, kalpeana heijastuksena trotskilaisesta, maolaisesta menneisyydestään, puhuu kuin aito vasemmistolainen.
EnglishThe Union represents cowardly imperialism, as evidenced by its belated response to the situation in Tunisia.
Unioni edustaa pelkurimaista imperialismia, mistä osoituksena on sen viivästynyt vastaus Tunisian tilanteeseen.
EnglishOtherwise the belated decision which the Commission took on 14 March to exclude Argentine produce would make no sense.
Muutoin komission 14. maaliskuuta tekemä myöhäinen päätös kieltää Argentiinasta tuodut tuotteet ei olisi lainkaan järkevä.
EnglishWhy the Commission's belated response?
EnglishWhat is damaging - and it has been a feature of this debate too - are belated recriminations about the Gulf War and the war in Kosovo.
Vahingollista on ja se on ollut tyypillistä tällekin keskustelulle Persianlahden tai Kosovon sodan jälkiselvittely.
EnglishIt may be a good debating point to say that it is belated, but that really does not have much foundation.
Keskustelussa voi olla hyvä argumentti väittää, että se tulee liian myöhään, mutta väitteelle ei tosiasiassa ole juuri minkäänlaisia perusteita.
EnglishNevertheless, this measure was belated and ineffective, for it was not the fruit of months of work but improvised at the last minute.
Tämä kuitenkin tapahtui liian myöhään ja oli tehotonta, sillä se ei perustunut kuukausien työhön vaan viime hetken improvisointiin.
EnglishThe first and most significant mistake in connection with the report is that the report and the call for further regulations is a belated step.
Ensimmäinen ja merkittävin virhe mietinnön osalta on se, että mietintö ja täydentävien säädösten pyytäminen ovat myöhässä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "belated":

belated
English
belatedly