EN

Belarusians {monikko}

volume_up
The Belarusians are expecting an expression of political solidarity from us.
Valkovenäläiset odottavat, että ilmaisemme poliittista yhteisvastuullisuutta.
It is not the West that needs reforms, but the Belarusians themselves.
Ei länsi tarvitse uudistuksia, vaan valkovenäläiset itse.
All Belarusians need this kind of window on the world.
Valkovenäläiset tarvitsevat tällaista ikkunaa maailmaan.

Esimerkkejä "Belarusians"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishEUR 60 for the Schengen visa is too expensive for the majority of Belarusians.
60 euroa maksava Schengen-viisumi on liian kallis valtaosalle valkovenäläisistä.
EnglishThe Belarusians are expecting an expression of political solidarity from us.
Valkovenäläiset odottavat, että ilmaisemme poliittista yhteisvastuullisuutta.
EnglishFor example, reduce visa costs for Belarusians as soon as possible.
Vähentäkää esimerkiksi valkovenäläisten viisumikustannuksia mahdollisimman pian.
EnglishAfter Schengen enlargement you said that the cost of visas for Belarusians went up.
Schengenin laajentumisen jälkeen sanoitte, että valkovenäläisten viisumien hinnat nousivat.
EnglishMr President, the visa issue is very important to all Belarusians.
(EN) Arvoisa puhemies, viisumikysymys on hyvin tärkeä kaikille valkovenäläisille.
EnglishThe Belarusians were the second in Europe to translate the Bible into their mother tongue.
Valkovenäläiset olivat Euroopan toinen kansa, jonka äidinkielelle Raamattu käännettiin.
EnglishMr Lukashenko has taken action to make it difficult for Belarusians to travel out of the country.
Lukašenko on toimillaan vaikeuttanut valkovenäläisten matkustamista ulos maasta.
EnglishThe Schengen visa, which costs EUR 60, is too expensive a treat for many Belarusians.
Schengen-viisumit, jotka maksavat 60 euroa, ovat liian kallista huvia monille valkovenäläisille.
EnglishBelarusians themselves should be employed to provide the information broadcast.
Uutislähetysten tekoon olisi palkattava valkovenäläisiä.
EnglishLegislation should also be changed and Belarusians should be given freedom of movement.
Myös lainsäädännöllisiä muutoksia on tehtävä, ja valkovenäläisille on annettava oikeus liikkua vapaasti.
EnglishIt is not the West that needs reforms, but the Belarusians themselves.
Ei länsi tarvitse uudistuksia, vaan valkovenäläiset itse.
EnglishAround 20% of Belarusians watch EuroNews and 40% have access to the Internet.
Noin 20 prosenttia valkovenäläisistä katsoo EuroNews-uutiskanavaa, ja 40 prosentilla on Internet käytettävissään.
EnglishBelarusians do not ask for much and they are very patient.
Valkovenäläiset eivät pyydä paljon ja he ovat hyvin kärsivällisiä.
EnglishAt the moment Belarusians must pay EUR 60 for a visa.
Tällä hetkellä valkovenäläisten on maksettava viisumista 60 euroa.
EnglishBelarusians, for example, now have to pay 12 times as much for a visa - 60 euros instead of 5 euros.
Esimerkiksi valkovenäläisten on nyt maksettava 12 kertaa enemmän viisumista - 60 euroa 5 euron sijaan.
EnglishTheoretically, Belarusians can even be sent to labour camps for daring to criticise the president.
Teoriassa Valko-Venäjän kansalaiset voivat joutua työleirille, jos he uskaltavat arvostella presidenttiä.
EnglishMost importantly, in the long term Belarusians also have to feel that these steps will lead somewhere.
Tärkeintä on, että pitkällä aikavälillä valkovenäläiset kokevat, että askeleet myös johtavat jonnekin.
EnglishBelarusians, and also the whole of Europe, expect this of us.
Valkovenäläiset ja koko Eurooppa odottavat sitä meiltä.
EnglishWithout this, the Belarusians will never believe that they can break free from the grip of one dictator or another.
Muuten valkovenäläiset eivät usko voivansa koskaan vapautua minkään diktaattorin otteesta.
EnglishToday the noblest Belarusians are fighting for human rights, for democracy, for religious freedom.
Jaloimmat valkovenäläiset kamppailevat tällä hetkellä ihmisoikeuksien, demokratian ja uskonnonvapauden puolesta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Belarusian":

Belarusian