"Belarus" - Suomenkielinen käännös

EN

"Belarus" suomeksi

volume_up
Belarus {erisnimi}
EN

Belarus {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Belarus
Belarus has expressed willingness to participate in the Eastern Partnership.
Valko-Venäjä on ilmaissut halukkuutensa osallistua itäiseen kumppanuuteen.
The only country in Europe that continues to apply the death penalty is Belarus.
Ainoa Euroopan maa, joka jatkaa kuolemanrangaistuksen käyttöä, on Valko-Venäjä.
A democratic Belarus will be a credible and reliable friend to Russia.
Demokraattinen Valko-Venäjä olisi uskottava ja luotettava toveri Venäjälle.

Esimerkkejä "Belarus"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe only country in Europe that continues to apply the death penalty is Belarus.
Ainoa Euroopan maa, joka jatkaa kuolemanrangaistuksen käyttöä, on Valko-Venäjä.
EnglishIt is also currently the only body in which the Belarus opposition is involved.
Se on tällä hetkellä myös ainoa elin, johon Valko-Venäjän oppositio osallistuu.
EnglishThis is principally because of the problems relating to Belarus' participation.
Tämä johtuu ennen kaikkea Valko-Venäjän osallistumiseen liittyvistä ongelmista.
English(LT) I voted for our resolution on the European Union's strategy towards Belarus.
(LT) Äänestin EU:n Valko-Venäjän-strategiasta laatimamme päätöslauselman puolesta.
EnglishThis has been acknowledged by some representatives of civil society in Belarus.
Osa valkovenäläisistä kansalaisyhteiskunnan edustajista on tunnustanut tämän.
EnglishThis is also of relevance for Europe - when we think of Belarus for instance.
Tämä koskee myös Eurooppaa, kun ajattelemme esimerkiksi Valko-Venäjän tilannetta.
EnglishIndeed, it is becoming increasingly difficult to conduct such a policy in Belarus.
Valko-Venäjällä onkin yhä suurempia vaikeuksia noudattaa tällaista toimintalinjaa.
EnglishTherefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.
Näin ollen EU:lla ei ole mitään syytä muuttaa Valko-Venäjää koskevaa politiikkaansa.
EnglishThey are willing to employ workers from countries such as Ukraine and Belarus.
He haluavat palkata työntekijöitä Ukrainan ja Valko-Venäjän kaltaisista valtioista.
English   Mr President, on 19 March the presidential election will take place in Belarus.
   Arvoisa puhemies, 19. maaliskuuta Valko-Venäjällä toimitetaan presidentinvaalit.
EnglishThe promotion of democracy in Belarus is a question both of values and of strategy.
Valkovenäläisen demokratian edistämisessä on kyse sekä arvoista että strategiasta.
EnglishThis makes it a very important document in the discussions on the subject of Belarus.
Tästä syystä mietintö on erittäin tärkeä osa Valko-Venäjää koskevia keskusteluja.
EnglishMr President, the importance of Belarus to the European Union is beyond question.
Arvoisa puhemies, Valko-Venäjän merkitys Euroopan unionille on päivänselvä.
EnglishThere is a problem in Belarus with respect for human rights and democratic freedoms.
Valko-Venäjällä on ihmisoikeuksia ja demokraattisia vapauksia koskeva ongelma.
EnglishWe shall therefore seek to strengthen our relations with Ukraine, Belarus and Moldova.
Pyrimme siis lujittamaan suhteitamme Ukrainan, Valko-Venäjän ja Moldovan kanssa.
EnglishWhat is happening in Belarus is our business because it is happening at home.
Valko-Venäjän tapahtumat ovat meidän asiamme, koska ne tapahtuvat Euroopassa.
EnglishThis will undoubtedly help civil society in Belarus to develop more quickly.
Tämä nopeuttaisi varmasti kansalaisyhteiskunnan kehittymistä Valko-Venäjällä.
EnglishIn Belarus EUR 60 is the monthly salary of a medical doctor under training.
Valko-Venäjällä 60 euroa vastaa koulutusvaiheessa olevan lääkärin kuukausipalkkaa.
EnglishOnce again it is time for us clearly to explain to Belarus the terms of cooperation.
Meidän on jälleen aika ilmaista Valko-Venäjälle selkeät yhteistyön kriteerit.
EnglishIt has already been said that our policy on Belarus must be reconsidered.
On jo todettu, että meidän on harkittava uudelleen Valko-Venäjän politiikkaamme.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Belarus":

Belarus