"to belabour" - Suomenkielinen käännös

EN

"to belabour" suomeksi

Esimerkkejä "to belabour"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr President, ladies and gentlemen, our resolutions become no more convincing the more self-righteously we belabour one another with judgments about what is wrong and what right.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, päätöslauselmiemme uskottavuus heikkenee sitä mukaa kuin arvostelemme toisiamme omahyväisesti ottamalla kantaa siihen, mikä on oikein ja mikä väärin.