"Beirut" - Suomenkielinen käännös

EN

"Beirut" suomeksi

volume_up
Beirut {erisnimi}
FI
FI

"Beirut" englanniksi

volume_up
Beirut {erisnimi}
EN
EN

Beirut {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Beirut
Especially worrying were the arrests in the spring of those who are defenders of human rights and who signed the Beirut-Damascus Declaration.
Erityisen huolestuttavaa olivat ihmisoikeuksia puolustavien ja Beirut-Damaskos-julistuksen allekirjoittaneiden henkilöiden pidätykset keväällä.
We have also reacted to the limitations on freedom of expression and the wave of arrests that accompanied the publication of the Beirut-Damascus declaration last May.
Olemme myös reagoineet ilmaisunvapauden rajoituksiin ja pidätysaaltoon, joka seurasi Beirut-Damaskos-julistuksen julkistamista viime toukokuussa.
If we recall that Beirut was once the cultural and economic centre of the Eastern Mediterranean, this shows that we, as Europeans, have a real interest in a stable Lebanon.
Ottaen huomioon, että Beirut oli aikaisemmin itäisen Välimeren kulttuurinen ja taloudellinen keskus, vakaa Libanon olisi meidän eurooppalaisten kannalta hyvin tärkeä asia.
FI

Beirut {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Beirut
Erityisen huolestuttavaa olivat ihmisoikeuksia puolustavien ja Beirut-Damaskos-julistuksen allekirjoittaneiden henkilöiden pidätykset keväällä.
Especially worrying were the arrests in the spring of those who are defenders of human rights and who signed the Beirut-Damascus Declaration.
Olemme myös reagoineet ilmaisunvapauden rajoituksiin ja pidätysaaltoon, joka seurasi Beirut-Damaskos-julistuksen julkistamista viime toukokuussa.
We have also reacted to the limitations on freedom of expression and the wave of arrests that accompanied the publication of the Beirut-Damascus declaration last May.
Ottaen huomioon, että Beirut oli aikaisemmin itäisen Välimeren kulttuurinen ja taloudellinen keskus, vakaa Libanon olisi meidän eurooppalaisten kannalta hyvin tärkeä asia.
If we recall that Beirut was once the cultural and economic centre of the Eastern Mediterranean, this shows that we, as Europeans, have a real interest in a stable Lebanon.

Esimerkkejä "Beirut"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English   Mr President, I recently attended a conference of Arab women in Beirut.
   Arvoisa puhemies, osallistuin hiljattain arabinaisten konferenssiin Beirutissa.
EnglishMr Solana, our high representative, was in Beirut the day before yesterday.
Korkea edustajamme Solana vieraili toissapäivänä Beirutissa.
EnglishThey tell me, they write to me: ' the same thing will happen to you in France as happened in Beirut' .
He ovat sanoneet minulle seuraavaa: "sitä tapahtuu siellä, kuten myös täällä Beirutissa" .
EnglishHow could the European Union, given this situation, ever conclude an association agreement with Beirut?
Kuinka Euroopan unioni voisi tässä tilanteessa tehdä assosiaatiosopimuksen Beirutin kanssa?
EnglishA Beirut-driven reconstruction process will help to strengthen the role of the Lebanese Government.
Beirutista johdettava jälleenrakennusprosessi auttaa vahvistamaan Libanonin hallituksen asemaa.
EnglishFor example, in Finland, at the end of last year, a documentary was shown on the loading of animals for Beirut.
Muun muassa Suomessa viime vuoden lopulla esitettiin dokumentti koskien Beirutiin lastattavia eläimiä.
EnglishLet us call for the free and fair elections in Lebanon that Arab street, Beirut, is calling for today.
Kehottakaamme pitämään Libanonissa vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit, joita Libanonin arabien enemmistö nyt vaatii.
EnglishI am thinking in particular of the serious basis constituted by the offer of peace adopted by the Arab countries in Beirut.
Tarkoitan vakavasti otettavana lähtökohtana erityisesti arabimaiden Beirutissa hyväksymää rauhantarjousta.
EnglishThe latest phase of the current crisis practically coincided with the end of the Arab League Summit in Beirut.
Tämän kriisin viimeisin vaihe tapahtui käytännöllisesti katsoen samaan aikaan kuin arabijohtajien Beirutin huippukokous.
EnglishI would like to ask the Greek Presidency what steps it intends to take against Hezbollah in Beirut, Damascus and Teheran.
Haluan kysyä puheenjohtajavaltio Kreikalta, mihin toimiin se aikoo ryhtyä Hizbollahia vastaan Beirutissa, Damaskoksessa ja Teheranissa.
EnglishAs you know, Javier Solana is in Beirut today at this very difficult moment and we hope that a better situation can be brought about.
Kuten tiedätte, Javier Solana on tänään Beirutissa juuri tällä vaikealla hetkellä, ja toivomme, että tilanteeseen saadaan parannus.
EnglishIt is detaining people who signed the Beirut petition demanding the normalisation of relations between Syria and Lebanon.
Se on vanginnut henkilöitä, jotka allekirjoittivat Beirutin vetoomuksen, jossa vaadittiin Syyrian ja Libanonin välisten suhteiden normalisointia.
English(ES) Mr President, yesterday there was a brutal terrorist attack in the city of Beirut, in which the Lebanese general François el Hajj was killed.
(ES) Arvoisa puhemies, Beirutissa tehtiin eilen julma terroristihyökkäys, jossa kuoli libanonilainen kenraali François el Hajj.
EnglishEspecially worrying were the arrests in the spring of those who are defenders of human rights and who signed the Beirut-Damascus Declaration.
Erityisen huolestuttavaa olivat ihmisoikeuksia puolustavien ja Beirut-Damaskos-julistuksen allekirjoittaneiden henkilöiden pidätykset keväällä.
EnglishThey should also reactivate the initiative launched by Saudi Arabia and formalised at the Beirut Arab League Summit in March of last year.
Heidän olisi jatkettava Saudi-Arabian tekemän ja viime maaliskuussa Beirutissa pidetyssä arabiliiton huippukokouksessa hyväksytyn aloitteen toteuttamista.
EnglishThe relevant working group within the Council had been asking for a report on the subject from the European Union's Head of Mission in Beirut since 1997.
Jo vuonna 1997 neuvostossa toimiva toimivaltainen työryhmä pyysi Euroopan unionin Beirutissa toimivan valtuuskunnan johtajalta selontekoa tilanteesta.
EnglishI am also encouraged by suggestions that the Arab League may move to reiterate its initiative adopted at the Beirut Summit almost two years ago.
Pidän rohkaisevina myös ehdotuksia, joiden mukaan Arabiliitto saattaisi esittää uudelleen Beirutin huippukokouksessa lähes kaksi vuotta sitten tehdyn aloitteen.
EnglishWe have also reacted to the limitations on freedom of expression and the wave of arrests that accompanied the publication of the Beirut-Damascus declaration last May.
Olemme myös reagoineet ilmaisunvapauden rajoituksiin ja pidätysaaltoon, joka seurasi Beirut-Damaskos-julistuksen julkistamista viime toukokuussa.
EnglishGreater dynamism has been apparent in the Arab League's regional involvement for some years now - the Beirut Peace Initiative of March 2002 being just one example.
Arabiliitto on lisännyt aktiivista osallistumistaan alueelliseen toimintaan jo muutamien vuosien ajan: maaliskuussa 2002 tehty Beirutin rauhanaloite on vain yksi esimerkki tästä.
EnglishIf we recall that Beirut was once the cultural and economic centre of the Eastern Mediterranean, this shows that we, as Europeans, have a real interest in a stable Lebanon.
Ottaen huomioon, että Beirut oli aikaisemmin itäisen Välimeren kulttuurinen ja taloudellinen keskus, vakaa Libanon olisi meidän eurooppalaisten kannalta hyvin tärkeä asia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Beirut":

Beirut