EN

being {substantiivi}

volume_up
In Montenegro, for example, the existence of homosexuality is finally being recognised.
Esimerkiksi Montenegrossa on vihdoin tunnustettu homoseksuaalisuuden olemassaolo.
A great many independent NGOs and political parties are still being denied the right to exist.
Monien riippumattomien kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden olemassaolo on edelleen kiellettyä.
It has to be possible to use that computer, and the fact that it exists does not mean that it is being used.
Tietokonetta on voitava käyttää; sen pelkkä olemassaolo ei ole tae sen käyttämisestä.
being (myös: creature)
It is an unquestionable fact, however, that the human being is the most communicative being on earth.
On kuitenkin kiistämätön tosiasia, että ihminen on maapallon vilkkaimmin viestivä olento.
Man is not the last link in an evolutionary process, but is a being who was given life by his Creator.
Ihminen ei ole evoluutioprosessin viimeinen linkki, vaan olento, jolle hänen Luojansa antoi elämän.
Is an embryo up to 14 days old a living being with the full rights of a living person or of a foetus?
Onko korkeintaan 14 päivän ikäinen alkio elävä olento, jolla on elävän ihmisen tai sikiön täydet oikeudet?

Esimerkkejä "being"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr President, a judicial investigation is currently being conducted in Portugal.
Arvoisa puhemies, Portugalissa suoritetaan parhaillaan oikeudellista tutkimusta.
EnglishAt least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
Ainakin meillä olisi elävä ihminen, ja uusi oikeudenkäynti voitaisiin järjestää.
EnglishCommission officials plan to start being there permanently from 1 February 2002.
Komission virkamiehet aikovat toimia siellä pysyvästi 1. helmikuuta 2002 alkaen.
EnglishThe fact that this is not being done must be due to a kind of ideological block.
Se, ettei näin tehdä, johtuu varmasti jonkinlaisista ideologisista patoutumista.
EnglishWe voted against an increase in personnel there because we are being consistent.
Äänestimme sen osalta henkilöstön lisäystä vastaan, koska olemme johdonmukaisia.
EnglishPeople must, at all costs, be prevented from "getting used to" being unemployed.
On hinnalla millä hyvänsä estettävä henkilöitä "jäämästä pysyvästi" työttömiksi.
EnglishA new feature is that Member States are being asked to exercise more discipline.
Uusi piirre on se, että jäsenvaltioilta vaaditaan nyt tiukempaa kurinalaisuutta.
EnglishIn fact, a debate is currently being held at that very level on missile defence.
Itse asiassa tällä tasolla käydään parhaillaan keskustelua ohjuspuolustuksesta.
EnglishWhy should I be given this treatment and why am I not being given that treatment?
Miksi minulle pitäisi antaa tätä hoitoa ja miksi minulle ei anneta tuota hoitoa?
EnglishIt seems to us that the import of the proposal being put to us is very positive.
Käsiteltäväksemme jätetyllä ehdotuksella on mielestämme erittäin tärkeä merkitys.
EnglishAnd then, what use is being made of even these crumbs of so-called 'restitution?
Entä mitä hyötyä näistä niin sanottujen korjaavien toimien murusista sitten on?
EnglishDo you think this has a real chance of being more widely accepted in the Council?
Luuletteko, että tämä ajatus voi todella saada laajempaa kannatusta neuvostossa?
EnglishThey are responsible for its being produced and for the harm it causes children.
He ovat sen tuotannon ja lapsiin kohdistuvan vahingoittamisen käynnistävä tekijä.
EnglishPeople will again say that my efforts are being put to things other than my work.
Minulle sanotaan jälleen, että uhraan ponnisteluni johonkin muuhun kuin työhöni.
English(RO) The economic crisis is also being strongly felt in the Republic of Moldova.
(RO) Talouskriisin vaikutukset tuntuvat voimakkaina myös Moldovan tasavallassa.
EnglishPersonal acts of revenge are indeed being carried out and we must condemn these.
Yksittäisiä kostotoimenpiteitä on tosiaan havaittu, ja meidän on tuomittava ne.
EnglishOn the contrary, the old principle is being borne out: violence breeds violence.
Päinvastoin vanha periaate, että väkivalta synnyttää väkivaltaa, pitää paikkansa.
EnglishI am in favour of things being discussed responsibly by the responsible bodies.
Minä kannatan sitä, että siellä missä on toimivaltaa, siellä myös keskustellaan.
EnglishThe Union must give a sign that the problem of major crime is now being tackled.
Unionin täytyy antaa signaali siitä, että suurrikollisuuteen aiotaan nyt puuttua.
EnglishHowever, demands are already being made to offer this to younger women as well.
Kuitenkin vaatimuksia on esitetty tämän tarjoamisesta myös nuoremmille naisille.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "being":

being
Be
human beings
animate being