"behind the scenes" - Suomenkielinen käännös

EN

"behind the scenes" suomeksi

EN behind the scenes
volume_up
{prepositio}

behind the scenes
Minimal resources were being devoted to this behind the scenes.
Tähän tarkoitukseen osoitettiin kulissien takana minimaaliset resurssit.
Political developments behind the scenes, however, have not permitted this.
Kulissien takana tapahtuva poliittinen kehitys ei ole kuitenkaan mahdollistanut tätä.
Is the Commission involved behind the scenes, or has it been party to negotiations?
Osallistuuko komissio tähän kulissien takana tai onko komissio osallistunut neuvotteluihin?
behind the scenes
However, we must concede that attempts are being made to weaken that resolution behind the scenes.
On kuitenkin myönnettävä, että päätöslauselmaa yritetään heikentää kulisseissa.
As the President-in-Council stated a moment ago, we sang and lamented behind the scenes, but to no avail.
Haagissa lauloimme pelkästään kulisseissa, niin kuin neuvoston puheenjohtaja asian ilmaisi, ja valitimme, mutta ei se mitään auttanut.
I know, Commissioner, that you were very active behind the scenes so that we could come to a reasonable and pragmatic solution.
Arvoisa komission jäsen, tiedän teidän toimineen kulisseissa hyvin aktiivisesti, jotta löytäisimme kohtuullisen ja käytännöllisen ratkaisun tähän asiaan.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "behind the scenes" suomeksi

behind substantiivi
behind prepositio
the artikkeli
scenes substantiivi
scene substantiivi

Esimerkkejä "behind the scenes"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn fact they do not even want to know about what is going on behind the scenes.
Itse asiassa he eivät edes halua tietää, mitä näyttämön takana tapahtuu.
EnglishUpdates are downloaded behind the scenes when you're connected to the Internet.
Päivitykset asentuvat muiden toimintojen taustalla, kun Internetiin on muodostettu yhteys.
EnglishThank you for drawing my attention to what is happening behind the scenes.
Kiitos siitä, että kiinnititte huomioni siihen, mitä taustalla tapahtuu.
EnglishI can tell you it took a lot of work behind the scenes to get this compromise.
Voin sanoa teille, että tähän kompromissiin pääsy edellytti paljon kulissien takaista työtä.
EnglishGo behind the scenes for more on themes and wallpapers with the Windows Experience Blog.
Saat taustatietoja teemoista ja taustakuvista lukemalla Windows Experience Blog -blogia.
EnglishHowever, updates are automatically downloaded behind the scenes when you're online.
Päivitykset ladataan kuitenkin taustalla, kun olet online-tilassa.
EnglishIt is impossible to stop a revolution with clever word games and little schemes behind the scenes.
Vallankumousta ei voida pysäyttää ovelilla sanapeleillä ja peräkamaripolitiikalla.
EnglishThey express regret officially, whilst, behind the scenes, protecting, concealing and welcoming.
Edessäpäin noiden jäsenvaltioiden edustajat kyllä valittelevat kovasti.
EnglishGovernments can negotiate behind-the-scenes but Parliament cannot have this luxury of silence.
Hallitukset voivat käydä salaisia neuvotteluja, mutta parlamentilla ei ole sitä ylellisyyttä.
EnglishWindows then works behind the scenes to toggle between the appropriate settings.
Windows määrittää tämän jälkeen sopivat asetukset.
EnglishUpdates are downloaded behind the scenes when you're online.
Päivitykset ladataan taustalla, kun olet online-tilassa.
EnglishThis may be because Mr Milosevic is still active behind the scenes and is next in line for investigation.
Ehkä siksi, että silloin Milosevicista tehtäisiin paljastuksia ja hän olisi seuraava ehdokas lähempää tutkimusta varten.
EnglishI ask the interpreters in their booths and the people behind the scenes for their indulgence for things going on for ten minutes more.
Pyydän tulkeilta kopeissaan sekä muilta taustajoukoilta ymmärtämystä, vaikka tämä istunto kestikin kymmenen minuuttia yliaikaa.
EnglishThis is about credible legislation, not behind-the-scenes negotiations between Member States aimed at avoiding penalties.
Tässä on kyse uskottavasta lainsäädännöstä, ei kulissien takaisista jäsenvaltioiden välisistä neuvotteluista, joilla pyritään välttämään seuraamukset.
EnglishThe incident has had repercussions right across Europe; it is all over the media, for there is of course more to it behind the scenes.
Tapaus on nostattanut koko Euroopassa suurta kuohuntaa; tiedotusvälineet ovat sitä täynnään, koska toki kyse on itse asiassa jostakin suuremmasta.
EnglishThere was a great deal of fuss, especially behind the scenes, and the Court of Justice found in favour of those who opposed the idea and ruled that it could not go ahead.
Tästä syntyi paljon kohua, myös pöytien ääressä ja EU: n tuomioistuin myönsi vastustajien olevan oikeassa. Näin ei voitu tehdä.
EnglishEqually, we must not engage in behind-the-scenes agitation in a hypocritical attempt to plant so-called 'European values' in inhospitable soil.
Emme saa myöskään osallistua kulissien takaiseen kiihotukseen tekopyhässä tarkoituksessa istuttaa niin kutsuttuja "eurooppalaisia arvoja" vihamieliseen maaperään.
EnglishDemocracy and the constitutional state are not yet very strong there, and behind the scenes the Prime Minister, Hun Sen, is doing his best to suppress the forces of democracy.
Demokratia ja oikeusvaltio eivät ole vielä kovin vahvoja Kamputseassa. Taustalla pääministeri Hun Sen painostaa maan demokraattisia voimia.
EnglishMonnet tended to work quietly behind the scenes, using his legendary international networking skills to build the widest case for a new Europe.
Monnet'lla oli tapana tehdä hiljaista työtä taustalla hyödyntämällä legendaarisia kansainvälisiä verkostoitumistaitojaan mahdollisimman vankan uuden Euroopan rakentamiseksi.
EnglishI also wish to thank the Committee's secretariat, which was a valued and ever-reliable support to me in my task as it did its coordinating work behind the scenes.
Haluan myös kiittää valiokunnan sihteeristöä, joka tuki minua tehtävässäni arvokkaalla ja aina yhtä luotettavalla tavalla tekemällä taustalla koordinointityötä.