"behest" - Suomenkielinen käännös

EN

"behest" suomeksi

FI
EN

behest {substantiivi}

volume_up
1. kirjaimellinen
behest (myös: command, dictation, order, ruling)

Esimerkkejä "behest"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTaiwan's exclusion from this body at the behest of China is reprehensible.
On tuomittavaa jättää Taiwan tämän toimielimen ulkopuolelle Kiinan kehotuksesta.
EnglishIt was a word included, I believe, at the behest of the Council's working party of experts.
Tämä sana sisällytettiin tekstiin uskoakseni neuvoston asiantuntijatyöryhmän kehotuksesta.
EnglishWe will not suffer armed police coming in at the behest of EUROPOL.
Emme salli aseistettujen poliisivoimien tuloa Europolin käskystä.
EnglishIt is quite clear that this is at the behest of the arms industry.
On aivan selvää, että tämä tapahtuu aseteollisuuden käskystä.
EnglishUnfortunately, my amendments on this subject were rejected, largely at the behest of Mr Harbour!
Valitettavasti tämänsuuntaiset tarkistukseni hylättiin suurimmaksi osaksi esittelijä Harbourin vaikutuksesta!
EnglishThis was done at the President’s behest in consequence of the plenary debate due to be held at 3 p.m.
Kokousten peruuttaminen tapahtui puhemiehen käskystä, koska täysistuntokeskustelun oli määrä alkaa samoin klo 15.00.
EnglishAt the behest of the EU, in its debate on 29 March, the UN Human Rights Council dealt exclusively with Zimbabwe.
EU:n käskystä YK:n ihmisoikeusneuvosto käsitteli 29. maaliskuuta käymässään keskustelussa pelkästään Zimbabwea.
EnglishAt the behest of the Presidency of the Council, an informal three-way discussion was established to seek a compromise.
Neuvoston puheenjohtajan kehotuksesta käytiin kolmensuuntaista epävirallista keskustelua kompromissin aikaansaamiseksi.
EnglishBut some Member States continue to resist change at the behest of importers and companies which outsource manufacturing.
Jotkin jäsenvaltiot vastustavat kuitenkin edelleen muutosta maahantuojien ja valmistusta ulkoistavien yritysten käskystä.
EnglishIt was not at Moscow's behest that Castro led a revolution; he was prompted to do so by the unrest among the Cuban people.
Castro ei lähtenyt vallankumoukseen Neuvostoliiton kehotuksesta, vaan Kuuban kansan ahdinko sai hänet ryhtymään siihen.
EnglishI understand that the 1999 Year Against Violence Against Women has been cancelled at the behest of the Member States.
Käsitykseni mukaan vuodeksi 1999 suunniteltu naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen vuosi on peruutettu jäsenvaltioiden kehotuksesta.
EnglishThere is no doubt that this development has had an impact on birth rates, which have been depressed artificially at the behest of economic forces.
Tällä kehityssuuntauksella on ollut vaikutuksensa syntyvyyteen, jota taloudelliset tekijät ovat keinotekoisesti painaneet alaspäin.
EnglishAt the behest of Giuliano Amato, the Convention has succeeded in undertaking an enormous task of simplifying and classifying European decisions.
Giuliano Amaton vaikutuksesta valmistelukunta on tehnyt valtavan työn yhteisön päätöksenteon yksinkertaistamiseksi ja luokittelemiseksi.
EnglishRecent developments seem to indicate that the second Khodorkhovsky trial was conducted at the behest of high political figures.
Viimeaikaisten tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että Hodorkovskin oikeudenkäynti järjestettiin korkeimpien poliittisten tahojen toiveiden mukaisesti.
EnglishThe secret vote called at the behest of the United States led to a common abstention by seven EU Member States in the Commission on Human Rights.
Yhdysvaltojen vaatimuksesta toteutettu salainen äänestys johti siihen, että seitsemän EU:n jäsenvaltiota pidättyi yhteisesti äänestämästä.
EnglishEutelsat reaffirmed to the Commission that they had not taken any action against NTDTV at the behest of the Government of China or anyone else.
Eutelsat on lisäksi vakuuttanut komissiolle, ettei se ole ryhtynyt NTDTV:n vastaisiin toimiin Kiinan hallituksen tai minkään muunkaan tahon toimesta.
EnglishThis situation does raise the fear that these serious incidents occur at the behest of the local authorities, or at least with their tacit support.
Tilanne herättää pelkoa siitä, että nämä vakavat välikohtaukset tapahtuvat paikallisviranomaisten toivomuksesta tai ainakin heidän hiljaisella tuella.
EnglishI would like above all to thank your Parliament for having so rapidly and expeditiously responded, at the behest of the Council, to a number of requests for its opinion.
Haluaisin kiittää erityisesti parlamenttianne siitä, että se vastasi niin nopeasti ja ripeästi neuvoston pyyntöön joidenkin lausuntojen toimittamiseksi.
EnglishAt the behest of my government, unfortunately, refugees – but not victims of political persecution – are being disadvantaged when it comes to access to the employment market.
Valitettavasti hallitukseni tahdosta pakolaiset – muut kuin poliittisen vainon uhrit – joutuvat muita heikompaan asemaan työmarkkinoille pyrkiessään.
EnglishThis motion has been drafted at the behest of the Italian Government, and it is for that reason that I wonder why it is that two Italian Members belonging to different groups have tabled it.
Aloite on laadittu Italian hallituksen kehotuksesta, mutta ihmettelen kuitenkin, miksi eri ryhmiin kuuluvat kaksi italialaista jäsentä sen esittivät.