"behaviour" - Suomenkielinen käännös

EN

"behaviour" suomeksi

EN behaviour
volume_up
{substantiivi}

1. Amerikanenglanti

behaviour (myös: conduct, demeanour, deportment, behavior)
volume_up
käytös {subst.}
The behaviour of a presidency and the European Commission is a Community affair.
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja komission käytös on yhteisön tason asia.
It is right that irresponsible, indeed criminal behaviour, should be punished.
Vastuuton, jopa rikollinen käytös sai syystä rangaistuksensa.
Mr Brown's behaviour in Lisbon was both extraordinary and maladroit.
Pääministeri Brownin käytös Lissabonissa oli sekä tavatonta että taitamatonta.
behaviour (myös: behavior, demeanor)
The behaviour of the Turkish occupation forces in Cyprus is also a real scandal.
Turkin miehittäjäjoukkojen käyttäytyminen Kyproksella on todellinen skandaali.
It is not divorce, alcoholism or anything else that encourages this behaviour.
Tällainen käyttäytyminen ei johdu avioeroista, alkoholismista tai jostakin muusta.
However, the behaviour of these critics often appears to be opportunistic.
Näiden arvostelijoiden käyttäytyminen näyttää kuitenkin usein olevan opportunistista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "behaviour":

behaviour

Esimerkkejä "behaviour"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishCurrent indecisive behaviour of the Union creates only more confusion in Kosovo.
Unionin tämänhetkinen päättämättömyys aiheuttaa vain lisää hämmennystä Kosovossa.
EnglishThe Lisbon Strategy is in jeopardy through such lax behaviour by Member States.
Tällainen jäsenvaltioiden huolimaton toiminta vaarantaa Lissabonin strategian.
EnglishSome changes in behaviour, both individual and collective, are certainly welcome.
Tietyt muutoksen käytöksessä, niin ihmisten kuin yhteisöjenkin, ovat tervetulleita.
EnglishThe al-Assad family’s criminal regime must not be rewarded for bad behaviour.
Al-Assadin perheen rikollista hallintoa ei saa palkita huonosta käyttäytymisestä.
English(LT) The crisis must force each one of us to change our behaviour and thinking.
(LT) Kriisin vuoksi jokaisen meistä on pakko muuttaa toiminta- ja ajattelutapaamme.
EnglishThink of things such as tolerance, destructiveness and anti-social behaviour.
Säännöt ja lait - ne pitää olla. Me itse kuitenkin määräämme yhteiskunnan laadun.
EnglishIn particular, the education of women has an impact on their reproductive behaviour.
Etenkin naisten koulutuksella on vaikutuksia heidän lisääntymiskäyttäytymiseensä.
EnglishThe European Union should never become a victim of such political behaviour.
Euroopan unionista ei saisi koskaan tulla tällaisen poliittisen toiminnan uhri.
EnglishTherefore, our ultimate influence over that behaviour via labelling will be limited.
Siten lopullinen vaikutuksemme käyttäytymiseen merkintöjen avulla on rajoitettua.
EnglishNew technologies encourage new products and new forms of customer behaviour.
Tämä koski erityisesti direktiivin soveltamisalaa, joka on meille tärkeä asia.
EnglishChildren should be taught how to avoid dangerous behaviour on the Internet.
Lapsille olisi opetettava, miten välttää vaarallista käyttäytymistä internetissä.
EnglishI too fully condemn this sort of behaviour and I will certainly inform the President.
Yhdyn täysin perusteluunne ja ilmoitan varmasti asiasta parlamentin puhemiehelle.
EnglishMr President, behaviour which is apparently irrational usually has an explanation.
Arvoisa puhemies, ilmiselvästi järjenvastaiselle käytökselle löytyy yleensä selitys.
EnglishIn other words, we have now given legitimacy to the current behaviour of Pakistan.
Toisin sanoen olemme antaneet Pakistanin nykyiselle käytökselle oikeutuksen.
EnglishLisbon is placed in jeopardy by such lax behaviour on the part of the Member States.
Tällainen jäsenvaltioiden leväperäinen toiminta vaarantaa Lissabonin ohjelman.
EnglishInstead we have seen nothing but excessive, dogmatic and brutal behaviour.
Todellisuudessa oli vain äärimmäisyyttä, dogmaattisuutta ja äkillisiä muutoksia.
EnglishThat is truly unacceptable behaviour; it is insulting as well as calumnious.
Tällaista käyttäytymistä ei voi mitenkään hyväksyä; se on loukkaavaa ja herjaavaa.
EnglishAll the political forces in Cambodia should abandon this sort of behaviour.
Kaikkien Kambodžan poliittisten voimien on luovuttava tällaisesta käytöksestä.
EnglishIt is essential that what the public want is also translated into consumer behaviour.
On oleellista, että kuluttajien vaatimukset saadaan näkymään kulutustottumuksissa.
EnglishThe other issue I want to refer to is the code of good administrative behaviour.
Toinen asia, jonka haluan mainita, koskee hyvän hallintotavan säännöstöä.