"behalf" - Suomenkielinen käännös

EN

"behalf" suomeksi

volume_up
behalf {subst.}

EN behalf
volume_up
{substantiivi}

behalf
volume_up
puolesta {subst.}
I am answering on behalf of the Council and not on behalf of the French Government.
(FR) Vastaan neuvoston puolesta enkä Ranskan hallituksen puolesta.
On behalf of the Union for Europe of the Nations, I support the resolution.
Tuen päätöslauselmaa unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän puolesta.
He has asked me to present the report on his behalf and on behalf of the committee.
Hän pyysi minua esittelemään mietinnön hänen omasta ja valiokunnan puolesta.

Esimerkkejä "behalf"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAllow me, on behalf of the Commission, to reiterate the appeal you made to him.
Sallinette minun myös toistaa komission nimissä hänelle esittämänne vetoomuksen.
EnglishIt is not my role to react on behalf of or in respect of individual Member States.
Minun ei kuulu reagoida yksittäisten jäsenvaltioiden nimissä tai niitä kohtaan.
EnglishYet this is the bare minimum due to them, which we must call for on their behalf.
Vähintään se heille kuuluukin, ja meidän on vaadittava sitä heidän puolestaan.
EnglishBeating up people and whipping people on behalf of the government must stop.
Hallituksen luvalla tapahtuvan ihmisten hakkaamisen ja ruoskimisen on loputtava.
Englishon behalf of the ALDE Group. - Mr President, is Ahmadinejad better than Gaddafi?
Arvoisa puhemies, onko presidentti Ahmadinejad parempi kuin Muammar Gaddafi?
EnglishWe cannot expect anyone to conduct Europe’s neighbourhood policy on our behalf.
Emme voi olettaa, että joku muu toteuttaa Euroopan naapuruuspolitiikkaa puolestamme.
EnglishWe did so with conviction on behalf of the European regionalists of the ALE.
Teimme niin vakaumuksellisesti ALE-ryhmän eurooppalaisten regionalistien nimissä.
EnglishIt is our joint responsibility to succeed, and on behalf of future generations too.
Olemme yhdessä vastuussa onnistumisestamme, myös tulevia sukupolvia ajatellen.
EnglishMr President, that concludes my remarks on behalf of the Committee on Budgets.
Arvoisa puhemies, tässä kaikki, mitä voin budjettivaliokunnan nimissä todeta.
EnglishI do not agree with this, but this is where I am not speaking on behalf of my group.
Olen tästä eri mieltä, mutta tämä on vain oma mielipiteeni eikä koko ryhmän kanta.
EnglishWe have sent messages, we have spoken to the Deputy Foreign Minister on my behalf.
Olemme lähettäneet viestejä ja olemme puhuneet varaulkoministerin kanssa puolestani.
EnglishMr President, Turkey should not prescribe these political criteria on our behalf.
Arvoisa puhemies, Turkki ei saa määrätä poliittisia kriteerejä puolestamme.
EnglishI shall now give the floor to Mr Vitorino to speak on behalf of the Commission.
Annan seuraavaksi puheenvuoron arvoisalle komission jäsenelle Vitorinolle.
EnglishWe must take steps on behalf of producers and in the interests of market stability.
Meidän on ryhdyttävä toimiin tuottajien auttamiseksi ja markkinoiden vakauttamiseksi.
EnglishMr President, on behalf of the CSU, I too would like to voice support for Mr Trichet.
Arvoisa puhemies, CSU:n nimissä haluan samoin ilmaista tukeni Trichet'n valinnalle.
EnglishIt is a pleasure to be here once again to answer on behalf of the Council.
   On ilo olla täällä jälleen kerran vastaamassa neuvostolle osoitettuihin kysymyksiin.
EnglishMy conclusion on behalf of the group is that we will be granting discharge.
Esitän ryhmälleni sen johtopäätöksen, että meidän pitää myöntää vastuuvapaus.
EnglishMadam President, I am speaking on behalf of the Italian Radical Members.
Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoroni italialaisten radikaalien ryhmän nimissä.
EnglishMr Louis Michel has voiced a very firm position on behalf of the Commission.
Komission jäsen Louis Michel on tuonut julki komission erittäin päättäväisen kannan.
EnglishMr President, I would like to welcome the two candidates on behalf of the GUE/NGL Group.
Arvoisa puhemies, suhtaudumme GUE/NGL-ryhmässä myönteisesti kahteen ehdokkaaseen.