"to begrudge" - Suomenkielinen käännös

EN

"to begrudge" suomeksi

EN

to begrudge [begrudged|begrudged] {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to begrudge"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe money there is well deserved and you cannot begrudge this EUR 2 million.
Tähän tarkoitukseen osoitettu raha menee tarpeeseen, ettekä te voi kieltää heiltä kahta miljoonaa euroa.
EnglishIf he survives, no one will begrudge him his health.
Jos hän selviää hengissä, kaikki varmaan suovat sen hänelle.
EnglishI do not begrudge Germany that, it got that out of the single market because of its efficiency and hard work.
En kadehdi Saksaa tästä, sillä se sai sen yhtenäismarkkinoilta tehokkuudellaan ja kovalla työllään.
EnglishIt is not about whether Sweden will soon become a great wine-growing region - although I do not begrudge you that.
Kyse ei ole siitä, tuleeko Ruotsista pian suuri viininkasvatusalue - vaikka en sitä teiltä kadehdikaan.
EnglishLet us not begrudge future generations this funding.
Älkäämme viekö tulevilta sukupolvilta tätä tukea.
EnglishI do not begrudge the fishermen of Spain and France the subsidies we are giving them but I think we should give them in a different way.
En kadehdi Espanjan ja Ranskan kalastajilta niitä tukia, joita heille annamme, mutta mielestäni niitä olisi annettava eri tavalla.
EnglishThere is no doubt about it, I do not begrudge her that, but our having to limit ourselves in political debate in such a way strikes me as positively catastrophic.
Suon hänelle kyllä tämän ilon, siitä ei ole kysymys, mutta se, että meidän pitää rajoittaa poliittista keskusteluamme tällä tavalla, on minusta jo katastrofi.
EnglishThe Council can act in accordance with Parliament' s decisions, or it can continue to miserably begrudge its association with the other institutions in this vitally important project.
Neuvosto voi toimia päätöstensä pohjalta tai rajoittaa jatkossakin valitettavalla tavalla muiden toimielinten osallistumista tähän elintärkeään prosessiin.