"beginning of the year" - Suomenkielinen käännös

EN

"beginning of the year" suomeksi

EN

beginning of the year {substantiivi}

volume_up
beginning of the year

Esimerkkejä "beginning of the year"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAt the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
Julkistamme myös uuden audiovisuaalialaa koskevan strategian ensi vuoden alussa.
EnglishTherefore, at the beginning of the year, it looks as if the RALs are substantial.
Tämän vuoksi vuoden alussa vaikuttaa siltä, että maksamatta olevia määriä on paljon.
EnglishThe introduction of the single monetary policy at the beginning of last year
Yhteisen rahapolitiikan aloittaminen viime vuoden alussa ja siirtyminen yhteiseen
EnglishThe beginning of this year has seen already far too much bloodshed around the world.
Tämän vuoden alussa on jo nähty aivan liikaa verenvuodatusta ympäri maailmaa.
EnglishWe hope this can be achieved by the end of this year or the beginning of next year.
Me toivomme, että tähän päästään tämän vuoden loppuun mennessä tai ensi vuoden alussa.
EnglishThe first proposal was presented at the beginning of the year and the second in July.
Ensimmäinen ehdotus annettiin vuoden alussa ja toinen ehdotus heinäkuussa.
EnglishWe started at the beginning of the year and we are finishing with the Belgian Presidency.
Aloitimme vuoden alussa, ja lopetamme nyt Belgian puheenjohtajakauden myötä.
EnglishAt the beginning of the year the British presidency stressed that things have to change.
Puheenjohtajavaltio Iso-Britannia painotti vuoden alussa, että asioiden on muututtava.
EnglishThis group has already met several times for this purpose since the beginning of the year.
Tämä on kokoontunut jo useamman kerran tätä tarkoitusta varten vuoden alusta alkaen.
EnglishThe Czech presidency had been monitoring the situation well before the beginning of the year.
Puheenjohtajavaltio Tšekki on seurannut tilannetta jo kauan ennen vuoden alkua.
EnglishIn fact we saw fit to abolish this regulation at the beginning of the year.
Katsoimme kuitenkin sopivaksi kumota kyseisen asetuksen vuoden alussa.
EnglishAs you are aware, at the beginning of this year, more than 300 Muslims were massacred.
Kuten tiedätte, tämän vuoden alussa maassa surmattiin yli 300 muslimia.
EnglishAt the beginning of this year the High Level Group on CARS 21was set up.
Tämän vuoden alussa perustettiin korkean tason työryhmä nimeltä CARS 21.
EnglishThe first edition of the consumer market scoreboard took place at the beginning of this year.
Ensimmäinen kuluttajamarkkinoiden tulostaulu laadittiin tämän vuoden alussa.
EnglishBrazil, for example, introduced an import duty of over 50 % at the beginning of this year.
Esimerkiksi Brasilia on tämän vuoden alussa saattanut voimaan yli 50 %: n tuontitullin.
EnglishA first draft strategic agenda is expected at the beginning of next year.
Ensimmäisen strategisen agendaluonnoksen odotetaan valmistuvan ensi vuoden alkuun mennessä.
EnglishAt the beginning of this year, I wrote to the Minister of Justice in Athens raising the case.
Tämän vuoden alussa kirjoitin tästä tapauksesta Kreikan oikeusministerille.
EnglishYou know that this new control regulation has been in force since the beginning of this year.
Tiedätte, että uusi valvonta-asetus on ollut voimassa tämän vuoden alusta.
EnglishAt the beginning of the year, the Commission drew up a consultation paper on this matter.
Komissio esitti vuoden alussa tätä asiaa koskevan kuulemisasiakirjan.
EnglishAs of today, 134 people have lost their lives on Irish roads since the beginning of this year.
Irlannin teillä on kuluvan vuoden aikana menettänyt henkensä 134 ihmistä.