EN

beggar {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
This situation is reminiscent of the Polish saying; ‘a beggar talked to a picture, and the picture answered nothing’, with the only difference being that the silent Council is an ugly picture.
Tilanne tuo mieleen puolalaisen sanonnan "kerjäläinen puhui kuvalle, mutta kuva ei vastannut mitään".
As social politicians have said, the beggar has the same right to sleep under the bridge as the millionaire - in that sense, of course, we are indeed talking about freedom of contract.
Kuten sosiaalipoliitikot ovat sanoneet, kerjäläisellä on sama oikeus elää sillan alla kuin miljonäärillä - siinä mielessä me tietysti puhumme todella sopimuksen vapaudesta.
2. Arkikielinen
beggar
beggar
volume_up
köyhä {subst.} [ark.]
One poor elderly pensioner said to me: 'I have beggared myself with these cosmetics which have made these women look so beautiful.
Eräs köyhä iäkäs eläkeläinen sanoi minulle: ?Olen köyhdyttänyt itseni tällä kosmetiikalla, joka on tehnyt näistä naisista niin kauniita.

Esimerkkejä "beggar"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe numbers, on the occasion of the World Cup in Germany, beggar belief.
Saksassa järjestettäviin jalkapallon MM-kisoihin liittyvät lukemat horjuttavat uskoa.
EnglishThe statistics beggar belief.
Kun katsoo tätä asiaa käsitteleviä tilastoja, ei voi uskoa silmiään.
EnglishWe no longer want to be a beggar State.
EnglishIs he a politician who breaks the odd rule here and there, who engages in a spot of beggar-my-neighbour policy?
Onko hän poliitikko, joka rikkoo silloin tällöin jonkin säännön ja joka harjoittaa jossain määrin epäystävällistä naapuruuspolitiikkaa?
EnglishThe situation surrounding a Roma beggar may match the human trafficking criteria if it is organised and based on compulsion.
Myös romanikerjäläisen tilanne voi täyttää ihmiskaupan kriteerit, jos taustalla on järjestäytynyttä toimintaa ja pakottamista.
EnglishThe TEC - as it is called - should be able to discuss, for instance, how to avoid a beggar-thy-neighbour policy in national recovery plans.
TTN:n olisi kyettävä keskustelemaan esimerkiksi siitä, miten kansallisissa elvytyssuunnitelmissa voidaan välttää muiden hyväksikäyttämiseen perustuva politiikka.
EnglishThis situation is reminiscent of the Polish saying; ‘a beggar talked to a picture, and the picture answered nothing’, with the only difference being that the silent Council is an ugly picture.
Tilanne tuo mieleen puolalaisen sanonnan "kerjäläinen puhui kuvalle, mutta kuva ei vastannut mitään". Ainoa ero on, että hiljainen neuvosto on ruma kuva.
EnglishAs social politicians have said, the beggar has the same right to sleep under the bridge as the millionaire - in that sense, of course, we are indeed talking about freedom of contract.
Kuten sosiaalipoliitikot ovat sanoneet, kerjäläisellä on sama oikeus elää sillan alla kuin miljonäärillä - siinä mielessä me tietysti puhumme todella sopimuksen vapaudesta.
EnglishThrough an informal process, it may beggar belief to Mr Bushill-Matthews- although I thank him for his original praise to begin with - that it is an employer-friendly report.
Epävirallisen prosessin tuloksena - Bushill-Matthewsin lienee vaikea uskoa tätä, vaikka kiitänkin häntä ensiksi hänen antamistaan kehuista - on laadittu työnantajille suotuisa mietintö.
EnglishA beggar-your-neighbour approach by different countries would weaken our common market and seriously damage the prospects of job creation and economic growth in the long term.
Eri valtioiden naapurilta kerjäämisen lähestymistapa heikentäisi yhteismarkkinoita ja haittaisi vakavasti mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntyyn ja talouskasvuun pitkällä aikavälillä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "beggar":

beggar