"beforehand" - Suomenkielinen käännös

EN

"beforehand" suomeksi

EN

beforehand {adverbi}

volume_up
beforehand (myös: upfront)
A compulsory brief beforehand is therefore a minimum requirement.
Etukäteen annettava katsaus pitäisikin asettaa vähimmäisvaatimukseksi.
In such a situation, one wonders what could have been done better beforehand.
Tällaisessa tilanteessa herää kysymys, mitä olisi voitu tehdä etukäteen paremmin.
You have to put your name down beforehand, prior to the explanations of vote.
Teidän on merkittävä nimenne etukäteen listaan ennen äänestysselitysten alkamista.
beforehand
Their opinions seem to be fixed beforehand, and the facts have no effect on them.
Heidän kantansa on näköjään lyöty lukkoon ennalta, eivätkä siihen tosiasiat vaikuta.
In ancient times the price of olives was stabilised by means of agreements made beforehand.
Vanhaan aikaan niiden hinta vakautettiin ennalta tehtävin sopimuksin.
Last year we insisted on being heard beforehand, but now that is all to be pushed aside.
Viime vuonna pidimme vielä kiinni siitä, että tulemme kuulluiksi ennalta, mutta nyt tämä jätetään huomiota vaille.

Esimerkkejä "beforehand"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNaturally, as this is a compromise amendment, it is put to the vote beforehand.
Koska kyse on kompromissitarkistuksesta, siitä äänestetään luonnollisesti ensin.
EnglishIn such a situation, one wonders what could have been done better beforehand.
Tällaisessa tilanteessa herää kysymys, mitä olisi voitu tehdä etukäteen paremmin.
EnglishI should never have voted for this amendment if I had known that beforehand.
En olisi äänestänyt tämän tarkistuksen puolesta, jos olisin tiennyt sen aiemmin.
EnglishIf we had known about this proposal beforehand, we could have gone ahead with it.
Jos olisimme tienneet tästä ehdotuksesta etukäteen, olisimme voineet suostua siihen.
EnglishTheir opinions seem to be fixed beforehand, and the facts have no effect on them.
Heidän kantansa on näköjään lyöty lukkoon ennalta, eivätkä siihen tosiasiat vaikuta.
EnglishYou have to put your name down beforehand, prior to the explanations of vote.
Teidän on merkittävä nimenne etukäteen listaan ennen äänestysselitysten alkamista.
EnglishThere are those who say that it would have been better to do all this beforehand.
Joidenkin mielestä meidän olisi ollut parasta tehdä tämä kaikki etukäteen.
EnglishBeforehand, President Cox will receive them and I wish to thank him for doing so.
Sitä ennen puhemies Cox ottaa heidät vastaan, mistä haluan häntä kiittää.
EnglishThis is why the parliaments of both countries should ratify that outcome beforehand.
Tästä syystä molempien maiden parlamenttien pitäisi ratifioida se etukäteen.
EnglishWhen we rule out possible conclusions beforehand, we are on the wrong track.
Jos me suljemme etukäteen pois joitakin mahdollisia johtopäätöksiä, toimimme väärin.
EnglishYou need to have created a system image beforehand to use this option.
Voit käyttää tätä menetelmää, jos olet luonut järjestelmänäköistiedoston etukäteen.
EnglishIt would be ideal, therefore, were the Member States to be granted authorisation beforehand.
Siksi olisikin ihanteellista, että jäsenvaltioille myönnettäisiin lupa etukäteen.
EnglishIf a report was presented beforehand, there could be a real debate in the House.
Jos täysistunnossa esitettäisiin ensin kertomus, sen pohjalta syntyisi todellinen keskustelu.
EnglishI am quite frankly astonished that a plan of attack has not been prepared beforehand.
Olen rehellisesti sanoen yllättynyt, ettei toimintasuunnitelmaa ole laadittu jo etukäteen.
EnglishHowever, there was a separate vote beforehand, and paragraph 16 was amended.
Aiemmin oli kuitenkin erillinen äänestys, ja 16 kohtaa tarkistettiin.
EnglishWithout extensive concessions beforehand the people would not accept this.
Ilman etukäteen tehtäviä pitkälle meneviä myönnytyksiä kansalaiset eivät suostuisi tähän.
EnglishI cannot answer this, of course, without having studied the matter beforehand.
Tähän en tietenkään pysty vastaamaan tutustumatta asiaan etukäteen.
EnglishYou’ll need to have created a system image beforehand to use this option.
Voit käyttää tätä menetelmää vain, jos olet luonut järjestelmänäköistiedoston etukäteen.
EnglishBecause prevention beforehand is obviously better than cure afterwards.
On parempi ehkäistä ennakolta kuin joutua myöhemmin korjaamaan vaurioita.
EnglishNot at the same time as Laeken, but about four weeks beforehand.
Ei samaan aikaan Laekenin kokouksen kanssa, mutta ehkä noin kuukautta aikaisemmin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "beforehand":

beforehand