"before long" - Suomenkielinen käännös

EN

"before long" suomeksi

EN

before long {adverbi}

volume_up
before long (myös: by and by)
In May, the message was that the insurgents would be defeated before long.
Toukokuussa ilmoitettiin, että kapinalliset kukistettaisiin ennen pitkää.
Hopefully the change in attitudes will also be reflected before long in the Union' s budget.
Toivottavasti asenteissa tapahtunut muutos heijastuu ennen pitkää myös unionin budjettiin.
Would the Commissioner promise today that she will present a proposal on this topic before long?
Lupaisiko komission jäsen tänään antaa aiheesta ehdotuksen ennen pitkää?

Esimerkkejä "before long"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI am sure it will not be long before the new Constitutional Treaty becomes a reality.
Olen varma, ettei kestä kauankaan, kun meillä on uusi perustuslaillinen sopimus.
EnglishAnd she did that long before her family circumstances were seized upon by the press.
Esittelijä toimi näin jo kauan ennen kuin hänen perheolojaan käsiteltiin lehdissä.
EnglishNot since Neanderthal man, long before Antigone, has the law of burial been violated.
Neandertalin ihminen, kauan ennen Antigonea, on viimeksi näin häpäissyt ruumiita.
EnglishThis was therefore long before the Turkish occupation of the north in 1974.
Näin oli siis jo kauan ennen sitä, kun Turkki miehitti pohjoisen vuonna 1974.
EnglishThis is the beginning of a very long debate before we reach the stage of legislation.
Tämä on alku hyvin pitkälle keskustelulle, joka käydään ennen lainsäädäntövaihetta.
EnglishIf we have to wait for the figures, it will be a long time before anything happens.
Jos meidän on odotettava lukuja, kestää kauan ennen kuin mitään tapahtuu.
EnglishWe knew long before all this started that there were some weaknesses in the systems.
Tiesimme kauan ennen kuin tämä aloitettiin, että järjestelmissä oli joitain puutteita.
EnglishThis issue has been going on for a long time now, long before I came to the Commission.
Tilanne on jatkunut jo pitkään, se alkoi kauan ennen kuin tulin komissioon.
EnglishViolence has never, as I said before, achieved long-lasting results.
Kuten aiemmin totesin, väkivallalla ei ole koskaan saavutettu kestäviä tuloksia.
EnglishIn May, the message was that the insurgents would be defeated before long.
Toukokuussa ilmoitettiin, että kapinalliset kukistettaisiin ennen pitkää.
EnglishWe welcome this initiative and hope it will be adopted before long.
Me olemme tyytyväisiä tähän aloitteeseen, ja toivomme, että se hyväksytään pian.
EnglishIn parenthesis I would add that this was long before the BSE crisis occurred.
Haluaisin lisätä suluissa, että tämä tapahtui kauan ennen BSE-kriisiä.
EnglishThis was the case long before, during, and after the Mobutu regime.
Tilanne oli sama jo pitkään ennen Mobutun valtakautta, sen aikana ja sen jälkeen.
EnglishMany burn out long before their pensionable age due to overworking.
Monet ovat ylikuormituksen vuoksi lopen uupuneita jo paljon ennen eläkeikäänsä.
EnglishIt is crazy to drag animals around for so long before they are slaughtered.
On järjetöntä kiusata eläimiä niin pitkään, ennen kuin ne teurastetaan.
EnglishIt is not long before the new waters around these islands are fished out.
Ei mene kauaa siihen, kun nämä uudet saaria ympäröivät vesialueet on kalastettu tyhjiin.
EnglishIt started long before the financial crisis broke this summer: it started last year.
Lobbaus alkoi jo kauan ennen rahoituskriisin puhkeamista tänä kesänä; se alkoi viime vuonna.
EnglishI believe that before long we will be able to congratulate you on your political success.
Uskon, että voimme pian onnitella teitä poliittisesta menestyksestänne.
EnglishThey are in danger of having a rude awakening before too long, however.
He tosin heräävät todennäköisesti raakaan todellisuuteen ennen pitkää.
EnglishThat was in October 2003, long before all of the action plan had even been implemented.
Tämä tapahtui lokakuussa 2003, kauan ennen kuin toimintasuunnitelmaa edes pantiin täytäntöön.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "before long":

before long

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "before long" suomeksi

long adjektiivi
Finnish
long adverbi
Finnish
before prepositio
before adverbi
how long adverbi
to long verbi
before dark adverbi
all day long adverbi
before the Common Era adverbi