EN

befitting {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "befitting"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishEven communist Castro received the Pope with the honours befitting a head of state.
Jopa kommunisti Fidel Castro vastaanotti paavin ja järjesti tälle valtionpäämiestasoisen vastaanottoseremonian.
EnglishI would like to thank my colleague Diana Wallis for tackling this pressing issue in a very befitting manner.
Haluan kiittää kollegaani jäsen Wallista siitä, että hän on puuttunut tähän kiireelliseen kysymykseen erittäin sopivalla tavalla.
EnglishWe can see this in our own institution, as Parliament is starting its discussion at an hour not befitting the issue.
Näin on myös omassa toimielimessämme, koska parlamentti aloittelee keskusteluaan aiheen kannalta sopimattomaan kellonaikaan.
EnglishI think that it is befitting for our dignity and is also in our interest to ask most emphatically that this meeting be held in public.
Mielestäni on arvollemme sopivaa ja myös oman etumme mukaista vaatia painokkaasti, että kokous on julkinen.
EnglishIn conclusion, Madam President, it would also be sensible for us to stop complaining and to behave in a manner befitting Members of Parliament.
Lopuksi, hyvä puhemies, järkevää olisi myös lopettaa valittaminen ja käyttäytyä parlamentaarikkojen tavoin.
EnglishI do not believe it befitting for a Commissioner to behave in this way when the decision has been made by all the Members of the Commission.
Mielestäni ei ole korrektia, että komissaari käyttäytyy tällä tavalla, kun komissio on yhdessä tehnyt päätöksensä.
EnglishWe have been asked to say whether there should be services of general interest befitting all Europeans and, if so, how.
Meitä pyydetään esittämään kantamme siitä, tarvitaanko kaikille eurooppalaisille sopivia yleishyödyllisiä palveluja ja kuinka sellaiset järjestettäisiin.
EnglishFurthermore, I am almost inclined to think that in the minds of all these people, research is nothing but an excuse to conduct experiments befitting a sorcerer' s apprentice.
Voisi melkein luulla, että kaikille näille ihmisille lääketiede on vain tekosyy noidan oppipoikien tekemille kokeille.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "befittingly":

befittingly