"to befall" - Suomenkielinen käännös

EN

"to befall" suomeksi

EN

to befall [befell|befallen] {verbi}

volume_up
If Nord Stream is implemented, the same fate may befall my country, Poland.
Jos Nord Streamin kaasuputki toteutuu, sama saattaa tapahtua kotimaassani Puolassa.
I really do ask myself what else has to befall the country to raise the Council's awareness of its responsibilities in this context once more.
Kysyn tosiaankin itseltäni, mitä valtiossa täytyy vielä tapahtua, jotta neuvosto kiinnittäisi taas hiukan enemmän huomiota omaan vastuuseensa.

Esimerkkejä "to befall"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf Nord Stream is implemented, the same fate may befall my country, Poland.
Jos Nord Streamin kaasuputki toteutuu, sama saattaa tapahtua kotimaassani Puolassa.
EnglishAll parties must be involved in this; after all, the same fate could befall them.
Kaikkien puolueiden on oltava tässä mukana. Loppujen lopuksi sama kohtalo voisi langeta heille.
EnglishI do not want the same fate to befall the Lisbon Strategy.
En halua Lissabonin strategian kokevan samaa kohtaloa.
EnglishA series of misfortunes will befall us if we do not quickly close the Pandora's box of industry.
Kokonainen onnettomuuksien aalto vyöryy päällemme väistämättä, jollemme sulje äkkiä teollisuuden Pandoran lipasta.
EnglishA similar fate must not befall the groundwater directive.
Näin ei saa käydä pohjavesidirektiivin kohdalla.
EnglishNo Biblical curse is about to befall us.
Ne eivät ole päällemme lankeava raamatullinen kirous.
EnglishThe European Union needs to be extremely diligent to ensure the same fate does not befall the people who go out and vote.
Euroopan unionin täytyy erittäin aktiivisesti varmistaa se, etteivät äänestämään menevät ihmiset koe samaa kohtaloa.
EnglishWinston Churchill said that no fate is destined to inevitably befall us, except where we do nothing to prevent it.
Winston Churchill on sanonut, ettei ole kirjoitettu, että mikään kohtalo ei ole väistämätön, paitsi se, ettemme tee mitään välttääksemme sen.
EnglishWhatever disaster may befall Bulgaria in the future, it can never compare to the disaster called Movement for Rights and Liberties.
Jos Bulgariaa koettelee jatkossa mikä katastrofi tahansa, sen tuhovoimaa ei voi millään tavalla verrata MRL-puolueen aiheuttamaan tuhoon.
EnglishI really do ask myself what else has to befall the country to raise the Council's awareness of its responsibilities in this context once more.
Kysyn tosiaankin itseltäni, mitä valtiossa täytyy vielä tapahtua, jotta neuvosto kiinnittäisi taas hiukan enemmän huomiota omaan vastuuseensa.
EnglishI fear that the same fate that has befallen our foreign and security policy as a whole, and which has been discussed so many times, will also befall this code of conduct.
Pelkään, että tälle ohjesäännölle käy samoin kuin koko ulko- ja turvallisuuspolitiikallemme, josta olemme puhuneet jo niin usein.
EnglishThe same fate would befall their daughters at the tender age of twenty; nowadays, their grandchildren suffer from this deadly disease as young as two.
Sama tapahtui heidän tyttärilleen, mutta jo 20 vuoden iässä, ja nyt heidän lapsenlapsensa sairastavat jo kaksivuotiaasta lähtien tätä tappavaa sairautta.
EnglishMale violence towards women is a phenomenon which, according to Union-wide independent studies, will befall every third or fourth woman once in her life.
Miesten naisiin kohdistama väkivalta on ilmiö, joka puolueettomien tutkimusten mukaan koskee unionissa joka kolmatta tai neljättä naista kerran heidän elämänsä aikana.
EnglishWe are aware of the sufferings that befall women throughout the world, women who are raped, abused or suffer harassment or who are the victims of harmful traditional practices.
Olemme tietoisia naisia kaikkialla maailmassa koettelevista kärsimyksistä, raiskauksista, väkivallasta, häirinnästä ja vahingollisista perinnesidonnaisista käytännöistä.
EnglishYou must therefore take initiatives for the future of Europe, because otherwise the same fate will befall this unified Europe as befell the Holy Alliance two centuries ago.
Teidän on näin ollen tehtävä aloitteita Euroopan unionin tulevaisuuden puolesta, sillä muutoin yhdistynyt Eurooppa kokee saman kohtalon kuin pyhä allianssi kaksi vuosisataa sitten.
EnglishAs long as we fail to act decisively where decisive action is required, it is hypocritical to say to nations clashing on the ground that they are responsible for the tragedies which befall them.
Ja niin kauan kuin emme osoita välttämätöntä päättäväisyyttä, on tekopyhyyttä sanoa paikan päällä keskenään tappeleville kansoille, että he ovat itse vastuussa tragedioistaan.