"beet sugar" - Suomenkielinen käännös

EN

"beet sugar" suomeksi

EN

beet sugar {substantiivi}

volume_up
beet sugar

Esimerkkejä "beet sugar"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI refer in particular to the concern about the very sensitive sugar beet issue.
Tarkoitan erityisesti sokerijuurikasta koskevaa hyvin arkaluonteista kysymystä.
EnglishThe system for producing sugar from sugar beet is a self-financing system.
Sokerin tuotanto sokerijuurikkaasta on järjestelmä, joka rahoittaa itse itsensä.
EnglishThey will receive this direct aid even if they stop producing sugar beet.
Ne saavat suoran tuen silloinkin, jos ne lopettavat sokerijuurikkaan tuotannon.
EnglishWhen we talk about the WTO, Ireland is their first casualty in terms of sugar beet production.
Kun puhumme WTO:sta, Irlanti on sokerijuurikkaan tuotannossa ensimmäinen uhri.
EnglishThe chief crops are maize, sugar beet, potatoes, wheat, barley, and rye.
Maataloudessa tuotetaan eniten maissia, sokerijuurikasta, perunaa, vehnää, ohraa ja ruista.
EnglishThe sugar reform has now made sugar beet eligible for all bio-energy support schemes.
Sokeriuudistuksen myötä sokerijuurikas on otettu mukaan kaikkiin bioenergian tukijärjestelmiin.
EnglishThose who lose out are the hundreds of thousands of European farmers who grow sugar beet.
Euroopan sadattuhannet sokerijuurikkaan viljelijät menettävät siinä.
EnglishIn Hungary, the cultivation and processing of sugar beet go back more than a hundred years.
Unkarissa on viljelty ja jalostettu sokerijuurikasta yli sata vuotta.
EnglishPálinka is made from fruit and vodka from grain, potatoes or sugar beet.
Pálinka valmistetaan hedelmistä ja vodka puolestaan viljasta, perunoista tai sokerijuurikkaasta.
EnglishFor example, the Commission envisaged price reductions of up to 50% in the price of beet sugar.
Komissio esimerkiksi suunnitteli sokerijuurikkaan hintojen alentamista jopa 50 prosenttia.
EnglishIf we want to replace sugar beet with energy crops, we must be more generous with our aid.
Mikäli haluamme korvata sokerijuurikkaan energiakasveilla, meidän on myönnettävä suurempia tukia.
EnglishIn many areas this means an end to the cultivation of sugar beet.
Monilla alueilla tämä merkitsee loppua sokerijuurikkaan viljelylle.
EnglishTobacco production has fallen by 70% and sugar beet crops by 40%.
Tupakkatuotanto on laskenut 70 prosenttia, ja sokerijuurikassato on pienentynyt 40 prosenttia.
EnglishThere are some who lick their lips in anticipation, mainly the dozen or so sugar beet barons in that country.
Eräät lipovat huuliaan odotellessaan, lähinnä noin tusina maan sokerijuurikasparonia.
EnglishIt strikes primarily at beet producers and sugar factory workers.
Sen vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti sokerijuurikkaan tuottajiin ja sokeritehtaiden työntekijöihin.
EnglishIf sugar beet is sacrificed today, as it has been in Ireland, what about EU beef farming tomorrow?
Kun sokerijuurikas nyt uhrataan, kuten Irlannissa, mitä tapahtuu huomenna EU:n lihakarjan kasvatukselle?
EnglishSugar beet has been added in the amendments designed to afford still more protection to vodka.
Vodkan nykyistä tehokkaammaksi suojaamiseksi esitettyihin tarkistuksiin on lisätty maininta sokerijuurikkaasta.
EnglishI wish to emphasise that sending the maximum volumes of sugar beet to Europe must still be encouraged.
Korostaisin kuitenkin sitä, että mahdollisimman suuri osa sokerijuurikkaasta on lähetettävä Eurooppaan.
EnglishAt the same time production has decreased in a range of industries, for example in the sugar beet growing industry.
Samaan aikaan tuotanto on vähentynyt monilla aloilla, esimerkiksi sokerijuurikkaan viljelyssä.
EnglishWe cannot allow traditional sugar beet growing and sugar production in the European Union to be eliminated.
Emme voi sallia perinteisen sokerijuurikkaanviljelyn ja sokerintuotannon lopettamista Euroopan unionissa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "beet sugar" suomeksi

beet substantiivi
sugar substantiivi
brown sugar substantiivi
to sugar verbi
granulated sugar substantiivi
cane sugar substantiivi
grape sugar substantiivi
blood sugar substantiivi
milk sugar substantiivi
powdered sugar substantiivi
Finnish
fruit sugar substantiivi