EN

beer {substantiivi}

volume_up
beer (myös: brew)
Beer even forms a basic source of nutrition in certain countries.
Olut on muutamissa maissa jopa peruselintarvike.
Hurrah for beer, hurrah for wine and hurrah for Martini!
Eläköön olut, eläköön viini, eläköön martini!
In effect, Amendment No 14 from Mr Hallam included beer, cider and perry in this directive.
Herra Hallamin tarkistuksessa 14 tähän direktiiviin sisällytetään nimittäin olut, siideri ja poiré-päärynäjuoma.
beer
beer
beer
beer (myös: stein)

Esimerkkejä "beer"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr Berlusconi says that they can all go and have a beer whenever they want to.
Ministeri Berlusconi sanoo, että he kaikki voivat käydä oluella milloin haluavat.
EnglishA different legal basis applies to all other alcoholic beverages, including beer.
Kaikkia muita alkoholia sisältäviä juomia, myös olutta, koskevat muut oikeusperustat.
EnglishIn Wales, my own constituency, half of all fifteen-year-olds drink beer every week.
Omassa vaalipiirissäni Walesissa puolet kaikista 15-vuotiaista juo olutta viikoittain.
EnglishMrs Beer, you know very well that I am very attached to that concept.
Hyvä Angelika Beer, tiedätte hyvin, että olen hyvin kiintynyt tähän käsitteeseen.
EnglishThis equates to a duty increase on half a litre of beer of just over 1 euro cent.
Tämä tarkoittaa, että vero puolesta litrasta olutta nousee hieman enemmän kuin yhden sentin.
EnglishThis report aims to apply a special rate of excise duty to beer produced in Madeira.
Mietinnön tavoitteena on soveltaa erityistä valmisteverokantaa Madeiralla tuotettuun olueen.
EnglishI would point out to Ms McKenna that it is already permitted in beer.
Haluaisin huomauttaa rouva McKennalle, että kyseinen lisäaine on jo sallittu oluessa.
EnglishBeer, meanwhile, is not subject to any specific Community regulation.
Oluesta ei sitä vastoin ole olemassa mitään erityisiä säädöksiä yhteisössä.
English(Laughter) And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer.
(Naurua) Ja vuosien ajan minulla olisi epätoivoinen halu maistaa inkivääriolutta.
EnglishIt is not the presence of the additive, it is the fact that the cat should not be drinking beer.
Tämä ei kuitenkaan johdu lisäaineesta, vaan siitä, ettei kissan pitäsi juoda olutta.
EnglishThis is also, at the same time, my answer to Mrs Beer and the concept of human security.
Tämä on samalla vastaukseni Angelika Beerille sekä ihmisten turvallisuutta koskevaan käsitteeseen.
EnglishThe obligation of re-use is often to the advantage of local producers of beer or mineral water.
Uudelleenkäyttövelvollisuus hyödyttää usein paikallisia oluen ja kivennäisvesien tuottajia.
EnglishMs Beer, I particularly wish to commend the mission which you led last month to Tehran.
Hyvä jäsen Beer, haluaisin erityisesti kiittää valtuuskuntaa, jota johditte viime kuussa Teheraniin.
EnglishIf her cat is drinking beer, then that is probably what is making the cat ill.
Jos hänen kissansa juo olutta, kissa tulee sairaaksi.
EnglishIn the vote I would like to see the proposal to include beer extended to include cider also.
Haluaisin, että ehdotusta oluen ottamisesta mukaan laajennettaisiin äänestyksessä myös siideriin.
English   Mrs Beer, please could you present the text of the amendment?
   Hyvä jäsen Beer, voisitteko esittää tarkistuksen tekstin?
EnglishIn the European scheme of things, this is comparatively small beer.
Euroopan mittakaavassa tämä on verrattain mitätön seikka.
EnglishThe Czech Republic produces world-famous beer, including Pilsner.
Tšekki on kuuluisa oluestaan, esimerkiksi Pilsner-oluesta.
EnglishThank you, Mrs Beer, and I wish you a speedy recovery from what looks very much like a broken arm.
(DE) Kiitos hyvä jäsen Beer, ja toivotan pikaista paranemista tuolle ilmeisesti murtuneelle kädelle.
EnglishWould waitresses in beer gardens have to cover up their ?
Olisiko tarjoilijoiden peitettävä olutpuistoissa kaula-aukkonsa?