"been there, done that" - Suomenkielinen käännös

EN

"been there, done that" suomeksi

EN

been there, done that [esimerkki]

volume_up
been there, done that

Esimerkkejä "been there, done that"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishJustice has not, in my judgement, been adequately done to this in the report.
Se on mielestäni jäänyt mietinnössä hieman liian vähälle huomiolle.
EnglishWhile the European Union has attached importance to the protection of human rights defenders this has been largely done on an ad hoc basis to date.
Euroopan unioni on aina kiinnittänyt suurta huomiota ihmisoikeuksien puolustajien suojeluun, mutta tähän asti se on tapahtunut valtaosin tapauskohtaisesti.
EnglishFinally, I would like to highlight, as has been rightly done by Mrs Wallis and Mr Medina Ortega, the importance of the national courts in the application of Community law.
Lopuksi haluan korostaa, kuten jäsen Wallis ja jäsen Medina Ortega oikeutetusti totesivat, kansallisten tuomioistuinten merkitystä yhteisön oikeuden soveltamisessa.
EnglishIt has been work done out of pure curiosity for the sake of knowledge as an end in itself which has, in the end, produced the big spin-offs that make a real difference.
Puhtaasta uteliaisuudesta tehty työ tiedon saamiseksi tiedon itsensä vuoksi on ollut se, mikä loppujen lopuksi on tuottanut sellaisia sivutuotteita, joilla on ollut todellista merkitystä.