EN

beef {substantiivi}

volume_up
It imposes a worldwide export ban on British beef and beef products.
Brittiläinen naudanliha ja naudanlihatuotteet asetetaan maailmanlaajuiseen vientikieltoon.
Bovine animals and beef: identification, registration and labelling
Nautaeläimet ja naudanliha - tunnistus, rekisteröinti ja merkitseminen
Beef labelling - veterinary controls - cattle registration
Naudanliha - Eläinlääkäritarkastukset - Nautaeläinten rekisteröinti

Esimerkkejä "beef"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Commission accepted British beef was safe on 1 August when it lifted the ban.
Komissio hyväksyi brittilihan turvalliseksi 1. elokuuta, kun se poisti kiellon.
EnglishThese announcements spread panic amongst consumers and the beef market collapsed.
Nämä tiedot aiheuttivat paniikkia kuluttajissa, ja naudanlihamarkkinat romahtivat.
EnglishI wish to raise one concern, however, with regard to beef imports into the EU.
Haluan kuitenkin tuoda esiin huolenaiheen, joka koskee naudanlihan tuontia EU:hun.
EnglishAs rapporteur he tried to mellow the severity of the proposals in the beef sector.
Esittelijänä hän yritti lievittää naudanliha-alaa koskevien ehdotusten ankaruutta.
EnglishDid you know that producing 100 grams of beef requires 2 400 litres of water?
Tiesittekö, että 100 gramman pihvin tuottamiseen tarvitaan 2 400 litraa vettä?
EnglishSecondly, labelling will identify the country or countries of origin of beef.
Toiseksi merkinnän avulla voidaan tunnistaa naudanlihan alkuperämaa tai -maat.
EnglishThe supply of beef would thus be limited in order to adapt to the drop in demand.
Tällä tavoin lihan tarjontaa vähennettäisiin, jotta se vastaisi kysynnän vähenemistä.
EnglishAs far as beef premiums are concerned, there will be a further increase next year.
Nautoja koskevien maksujen osalta on tässä kohdin vielä ensi vuonna tulossa korotus.
EnglishInstitutional caterers, hypermarkets and slaughterhouses refused to accept beef.
Suurkeittiöt, hypermarketit ja teurastamot kieltäytyivät vastaanottamasta naudanlihaa.
EnglishWe have in the European Union a common market in beef and in other products.
Meillä on Euroopan unionissa naudanlihan ja muiden tuotteiden yhteismarkkinat.
EnglishIrish farmers are experiencing major problems, particularly in the beef sector.
Irlantilaisilla maanviljelijöillä on valtavia ongelmia, erityisesti naudanliha-alalla.
EnglishThe next item is the statement by the Commission on British beef and veal.
Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma brittiläisestä naudanlihasta.
EnglishIn Northern Ireland, the dairy and beef industry has been greatly affected by imports.
Tuonti on vaikuttanut voimakkaasti Pohjois-Irlannin maito- ja naudanliha-alaan.
EnglishIt is already in place for beef, for fish, and for fresh fruit and vegetables.
Naudanlihan, kalan ja tuoreiden hedelmien ja vihannesten tapauksessa näin tehdään jo.
EnglishPortuguese producers are still suffering from the ban on beef and veal exports.
Portugalilaisten tuottajien haittana on lisäksi naudanlihan vientikielto.
EnglishFor that reason we need beef to be labelled all the way through to the shop counter.
Sen takia tarvitsemme naudanlihan tunnistamista aina kaupan tiskille saakka.
EnglishWe are retracting from milk, poultry and grain markets, not to mention beef.
Supistamme maito-, siipikarja- ja viljamarkkinoitamme lihamarkkinoista puhumattakaan.
EnglishI am convinced that the subject of beef labelling is no mere technical issue.
Olen vakuuttunut siitä, että naudanlihan merkitseminen ei ole pelkkä tekninen kysymys.
EnglishSecondly, I am not convinced about your argument regarding Brazilian beef.
Toiseksi en ole vakuuttunut brasilialaista naudanlihaa koskevista perusteluistanne.
EnglishBecause of the climatic situation Australia is able to supply them with beef.
Ilmasto-olosuhteiden vuoksi Australia toimittaa Argentiinalle naudanlihaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "beef":

beef
beef cattle
English
ground beef
English
beef roast
English