"beech" - Suomenkielinen käännös

EN

"beech" suomeksi

FI
EN

beech {substantiivi}

volume_up
1. Kasvitiede
beech
The Commission proposes that the directive should be extended to include work involving wood dust from beech and oak.
Komissio ehdottaa, että direktiivi on ulotettava kattamaan työskentely pyökki- ja tammipölyssä.
We have to expect that in the long term beech trees will disappear completely in the Mediterranean region and that coniferous forests will decrease in area throughout continental Europe.
On odotettavissa, että pitkällä aikavälillä pyökki häviää kokonaan Välimeren alueelta ja että havumetsien peittämä ala supistuu koko Manner-Euroopassa.

Esimerkkejä "beech"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Commission proposes that the directive should be extended to include work involving wood dust from beech and oak.
Komissio ehdottaa, että direktiivi on ulotettava kattamaan työskentely pyökki- ja tammipölyssä.
EnglishIt only proposes that the directive be extended to apply to work involving exposure to wood dust from oak and beech.
Siinä ehdotetaan pelkästään, että direktiivi on ulotettava kattamaan työ, jossa työntekijä joutuu alttiiksi tammi- ja pyökkipölylle.
EnglishDirectives have to be supplemented as we acquire more scientific evidence, such as the evidence we have now obtained on oak and beech wood.
Direktiivejä on täydennettävä sitä mukaa kun saadaan tieteellistä näyttöä kuten nyt tammen ja pyökin kohdalla on tapahtunut.
EnglishMr President, the Commission's proposal for the carcinogens directive to include exposure to wood dust from oak and beech wood is an excellent one.
Arvoisa puhemies, komission esitys siitä, että syöpädirektiivin piiriin sisällytetään altistuminen tammen ja pyökin puupölylle, on hyvä.
EnglishWe have to expect that in the long term beech trees will disappear completely in the Mediterranean region and that coniferous forests will decrease in area throughout continental Europe.
On odotettavissa, että pitkällä aikavälillä pyökki häviää kokonaan Välimeren alueelta ja että havumetsien peittämä ala supistuu koko Manner-Euroopassa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "beech":

beech
beech marten