"to become universal" - Suomenkielinen käännös

EN

"to become universal" suomeksi

EN

to become universal {verbi}

volume_up
to become universal

Esimerkkejä "to become universal"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Internet has, in recent years, become a new, universal form of communication.
Internetistä on viime vuosina tullut uusi yleismaailmallinen kommunikaatiomuoto.
EnglishThe international financial institutions must become truly universal.
Kansainvälisten rahoituslaitosten on muututtava todella maailmanlaajuisiksi.
EnglishThis is a restrictive view of the right to housing - a right that ought to become universal and effective for all.
Tämä on hyvin rajoittunut näkemys asunto-oikeudesta - oikeudesta, jonka olisi oltava universaali ja kaikkia tehokkaasti koskeva.
EnglishThe moral imperative consists in the fact that the Holocaust has become a universal example of the flouting of human dignity and human rights.
Moraalinen pakko syntyy siitä, että juutalaisvainot ovat esimerkki ihmisarvon ja ihmisoikeuksien polkemisesta.
EnglishThe computer must become a universal tool in relations within a company, between companies and between business and the public.
Tietokoneesta on tultava yleinen suhdetoiminnan väline yritysten sisällä, niiden välillä sekä yritysten ja kansalaisten välillä.
English   In every EU country today, there is the same admission of failure regarding the integration of what has become a universal form of ‘population-swelling immigration’.
   Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on nyt tunnustettu kotouttamisen epäonnistuminen tässä yleismaailmallisessa "väestömäärän lisäämiseen pyrkivässä maahanmuutossa".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to become universal" suomeksi

universal adjektiivi
universal substantiivi
Muita sanoja