"to become stressed" - Suomenkielinen käännös

EN

"to become stressed" suomeksi

EN

to become stressed {verbi}

volume_up
to become stressed (myös: to stress out)
These were the words of President Clinton during an election meeting last year, during which he also said that we must not immediately become stressed when a button is pushed, as in the case of toys.
Nämä olivat presidentti Clintonin sanat vaalikokouksessa viime vuonna, ja siellä hän sanoi myös, että meidän ei pidä stressaantua heti, kun nappia painetaan, kuten lelujen tapauksessa.
to become stressed (myös: to stress out)

Esimerkkejä "to become stressed"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFinally, we must not become stressed.
Lopuksi toteaisin, että on pysyttävä rauhallisena.
EnglishWhen something happens, we politicians become stressed and immediately want more stringent measures and stricter regulations.
Kun jotain tapahtuu, me poliitikot stressaannumme ja haluamme heti tiukempia toimia ja tiukempia säännöksiä.
EnglishHowever, the result is that people become stressed and over-tired, cause more accidents and scarcely manage to maintain a private life.
Siitä tosin seuraa, että kuljettajat stressaantuvat ja ylirasittuvat, aiheuttavat useammin onnettomuuksia ja heidän yksityiselämänsä kärsii.
English(SV) There are three key concepts that the Commission needs to bear in mind in the negotiations: to listen, not to compel and not to become stressed.
(SV) Komission on neuvotteluissa pidettävä mielessä kolme pääasiaa: on kuunneltava, ei saa pakottaa ja on pysyttävä rauhallisena.
EnglishThese were the words of President Clinton during an election meeting last year, during which he also said that we must not immediately become stressed when a button is pushed, as in the case of toys.
Nämä olivat presidentti Clintonin sanat vaalikokouksessa viime vuonna, ja siellä hän sanoi myös, että meidän ei pidä stressaantua heti, kun nappia painetaan, kuten lelujen tapauksessa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to become stressed" suomeksi

stressed adjektiivi