"to become serious" - Suomenkielinen käännös

EN

"to become serious" suomeksi

EN

to become serious {verbi}

volume_up
to become serious (myös: to turn grave)

Esimerkkejä "to become serious"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMeanwhile, however, the situation on the Moluccas has become far more serious.
Mutta Molukkien tilanne on sillä välin kehittynyt paljon vakavammaksi.
EnglishOtherwise impunity would become a serious problem for the future of Guatemala.
Muuten rankaisemattomuus voi muuttua Guatemalan tulevaisuuden kannalta vakavaksi ongelmaksi.
EnglishMore and more of our simple infections are tending to become serious again.
Yhä useampi yksinkertainen infektio pyrkii muuttumaan vakavaksi.
EnglishWhen matters become serious, people get involved in them.
Kun asiat muuttuvat vakaviksi, ihmiset haluavat osallistua niiden käsittelyyn.
EnglishIn the short time since then, the situation has become more serious.
Tästä on kulunut vain vähän aikaa, ja tilanne on entistä vakavampi.
EnglishNow or never it must become clear just how serious we are about this common policy.
Nyt tai ei koskaan, nyt pitäisi ilmetä, kuinka vakavasti suhtaudumme tällaiseen yhteiseen politiikkaan.
EnglishSo, clearly, e-money has a long way to go to become a serious alternative to cash.
Sähköisellä rahalla on selvästi vielä pitkä matka tullakseen vakavasti otettavaksi vaihtoehdoksi käteiselle.
EnglishHave all these issues changed or become significantly less serious?
Ovatko kaikki nämä kysymykset kukaties muuttuneet vai onko niiden voima merkittävästi heikentynyt?
EnglishChild obesity has become an increasingly serious problem inevitably entailing serious health hazards.
Lasten ylipainosta on tullut kasvava ongelma, johon liittyy vääjäämättä vakavia terveysriskejä.
EnglishAttaining 8% less is starting to become a serious matter.
Ensinnäkin toteutus: kahdeksan prosentin vähimmäistavoitteen saavuttamiseen on nyt pyrittävä tosissaan.
EnglishOf course, trade disputes have become more serious recently, but we must not focus solely on the problems.
Kauppariita on todellakin pahentunut viime aikoina, mutta emme saa keskittyä ainoastaan ongelmiin.
EnglishIt is vital for the railways to become competitive and become a serious alternative to road transport.
Rautateiden pitäisi ehdottomasti kehittyä kilpailukykyiseksi ja varteenotettavaksi vaihtoehdoksi maanteille.
EnglishThe situation in agriculture and in securing sufficient food for human consumption will also become very serious.
Maataloudesta ja elintarvikkeiden riittämisestä ihmisten kulutukseen kehittyy myös vakava tilanne.
EnglishThat is when things become serious, and this is something which companies and industries understand too.
Money talks, raha ratkaisee, silloin asiat otetaan vakavasti, minkä myös yritykset ja teollisuus ymmärtävät.
EnglishThe problem has become increasingly serious of late, due to the ongoing rise in imports of meat from third countries.
Ongelmasta on tullut viime aikoina yhä vakavampi, sillä lihan tuonti kolmansista maista kasvaa jatkuvasti.
EnglishFor Turkey, this now means that matters have become serious.
EnglishEnergy poverty has become a serious issue.
Energiaköyhyys on muodostunut merkittäväksi asiaksi.
EnglishIt seems as if the common foreign and security policy no longer exists when things become serious.
Näytetään olevan sitä mieltä, ettei yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa enää ole siinä vaiheessa, kun asioista tulee vakavia.
EnglishMeanwhile, the situation of the Sahrawi people has become serious: even their physical survival is under threat.
Sillä välin saharalaisväestö on ajautunut surkeisiin oloihin, ja sen jäsenten fyysinen hengissä pysyminenkin on nykyään uhattuna.
EnglishMadam President, the pro-European Government in the Republic of Moldova cannot be left to become victim of the serious economic situation.
(EN) Arvoisa puhemies, Moldovan tasavallan Eurooppa-myönteistä hallitusta ei voida jättää vakavan taloustilanteen armoille.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to become serious" suomeksi

serious adjektiivi