"to become self-sufficient" - Suomenkielinen käännös

EN

"to become self-sufficient" suomeksi

EN

to become self-sufficient {verbi}

volume_up
to become self-sufficient
to become self-sufficient

Esimerkkejä "to become self-sufficient"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAt the same time Europe must secure our energy supply and become self-sufficient.
Samanaikaisesti unionin täytyy taata energian toimitukset sekä tulla omavaraiseksi.
EnglishMr President, the COM in tobacco must continue and must enable the European Union gradually to become self-sufficient.
Arvoisa puhemies, tupakka-alan YMJ on säilytettävä ja Euroopan unionille on annettava mahdollisuus saavuttaa vähitellen omavaraisuusaste.
EnglishThis provides an opportunity for recipients to become self-sufficient, which means they will not be dependent on aid in the future.
Tämä antaa avun vastaanottajille mahdollisuuden tulla omavaraisiksi, mikä tarkoittaa, että he eivät ole tulevaisuudessa avusta riippuvaisia.
EnglishMoney has been used to help refugees to live a decent in camps, to return to their home country, or to resettle in a third one and to become self-sufficient.
Rahoilla on autettu pakolaisia elämään kelvollisissa leireissä, palaamaan kotimaahansa tai asettumaan kolmanteen maahan ja elämään omavaraisena.
EnglishThese funds must be, in the medium and long term, the 'rod' which the relevant peoples will use to learn to 'fish' and successfully become self-sufficient.
Varojen on oltava keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä "vapa" jota nämä kansat voivat käyttää "kalastuksen" oppimiseen ja omavaraisuuteen pyrkimiseen.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to become self-sufficient" suomeksi

self substantiivi
Finnish
sufficient adjektiivi
sufficient