"to become private" - Suomenkielinen käännös

EN

"to become private" suomeksi

EN

to become private {verbi}

volume_up
to become private

Esimerkkejä "to become private"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnything can become private property and be used for somebody's personal gain.
Kaikesta voi tulla yksityisomaisuutta, ja kaikkea voidaan käyttää jonkun taloudelliseksi hyödyksi.
EnglishFinally, in the Commission versus Spain judgment, the inter-communal structure has become a private partner for the Court of Justice.
Lopuksi totean, että asiassa komissio vastaan Espanja annetussa tuomiossa kuntien välinen yhteistyö on rinnastunut yhteisöjen tuomioistuimessa yksityiseen kumppaniin.
EnglishIf boards become too big to assume their responsibilities in practice, agencies become vulnerable to become private fiefdoms an example of which we have seen in Eurostat.
Jos hallintoneuvostoista tulee liian suuria huolehtimaan vastuustaan käytännössä, virastot ovat alttiina yksittäisille läänityksille kuten Eurostatissa on käynyt.
EnglishIn the Member States where such delegation exists, the stock exchanges to which these tasks are delegated have very often become private profit-making organisations.
Niissä jäsenvaltioissa, joissa tällainen toimivallan siirto on mahdollista, pörsseistä, joille tehtäviä siirretään, on hyvin usein tullut yksityisiä, voittoa tavoittelevia yhteisöjä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to become private" suomeksi

private adjektiivi
private substantiivi
Finnish
buck private substantiivi
Finnish
Muita sanoja