"to become practical" - Suomenkielinen käännös

EN

"to become practical" suomeksi

EN

to become practical {verbi}

volume_up
to become practical

Esimerkkejä "to become practical"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThirdly, things have to become more practical and the administrative burden must be cut back.
Kolmanneksi, asioissa on lähestytty entistä enemmän käytäntöä ja hallintotaakkaa on kevennettävä.
EnglishSo what has become of these famous practical proposals?
Mutta miten on käynyt näiden konkreettisten ehdotusten?
EnglishThe Commission has said that we must continue to become still more practical and to follow up our views on how to act internationally.
Komissio on sanonut, että sen on palattava asiaan, jotta konkreettisuus paranisi ja jotta se voisi esittää omia näkemyksiään siitä, kuinka me voisimme toimia kansainvälisesti.
EnglishAn amicable settlement on Kaliningrad could, in short, be a model for how the partnership between the EU and Russia might become practical rather than existing in name only.
Lyhyesti sanottuna: yhteisestä Kaliningradia koskevasta ratkaisusta voisi tulla koko EU:n ja Venäjän käytännön eikä vain nimellisen kumppanuuden malli.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to become practical" suomeksi

practical adjektiivi
to make practical verbi