"to become popular" - Suomenkielinen käännös

EN

"to become popular" suomeksi

EN

to become popular {verbi}

volume_up
to become popular
volume_up
päästä suosioon {v.}

Esimerkkejä "to become popular"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHe wrote: 'There is no reason why Georgia should not become a popular resort.
Hänen mukaansa "ei ole mitään syytä, miksei Georgiasta tulisi suosittua matkakohdetta.
EnglishI know that it has become popular to talk about simplification and better regulation.
Tiedän, että nykyisin on suosittua puhua yksinkertaistamisesta ja lainsäädännön parantamisesta.
EnglishThe idea has become so popular that we have to make a judicious choice when selecting the subject.
Ajatuksesta on tullut niin suosittu, että meidän on valittava aihe hyvin harkiten.
English(PL) Madam President, the concept of the 'European School' is become increasingly popular.
(PL) Eurooppa-koulun käsitteestä on tullut koko ajan suositumpi.
EnglishThis leisure activity has become extremely popular over recent years.
Tämä urheiluharrastus on kasvanut viime vuosina voimakkaasti.
EnglishThis is also highly significant in terms of Basle II, as this type of financial instrument is likely to become more popular.
Tällä on suuri merkitys myös Basel II:n kannalta, sillä tämä rahoitusmuoto todennäköisesti yleistyy.
EnglishHowever, fresh tuna has become more popular and is readily available to consumers in my country, Scotland.
Tuoreesta tonnikalasta on kuitenkin tullut yhä suositumpi, ja kotiseudullani Skotlannissa sitä on helposti kuluttajien saatavilla.
EnglishEuropeans are becoming ever more willing to adopt children from Africa because this has become a popular practice among film stars.
Euroopassa halutaan adoptoida yhä useammin lapsia Afrikasta, koska siitä on tullut suosittua elokuvatähtien keskuudessa.
EnglishTwo years later he has proved to be exceptionally gifted in the study of philosophy and has become a popular student leader.
Kaksi vuotta myöhemmin hän on osoittautunut poikkeuksellisen lahjakkaaksi filosofian opinnoissa ja hänestä on tullut suosittu opiskelijajohtaja.
EnglishYou will see - because this is not necessarily our last disaster - this request will become increasingly popular in coastal communities.
Koska tämä ei välttämättä jää viimeiseksi katastrofiksi, tulette huomaamaan, että tätä pyydetään rannikkoalueiden yhteisöissä yhä useammin.
EnglishIt has become a popular method in the social sector with regard to a number of themes which fall within national competence but which create common problems across all European countries.
Tästä on tullut haluttu menetelmä sosiaalialalla monissa aiheissa, jotka kuuluvat kansalliseen toimivaltaan, mutta jotka aiheuttavat yhteisiä ongelmia kaikissa Euroopan maissa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to become popular" suomeksi

popular adjektiivi