"to become poorer" - Suomenkielinen käännös

EN

"to become poorer" suomeksi

EN

to become poorer {verbi}

volume_up
to become poorer
to become poorer
to become poorer
Our group is of the opinion – one fortunately shared by the Commissioner – that, firstly, the poorest countries should not become poorer still.
Ensinnäkin ryhmämme kanta on – kuten onneksi myös komission jäsenen – että köyhimmät valtiot eivät saa köyhtyä entisestään.
All of a sudden, all my English colleagues had become poorer, and the pound has still not recovered today.
Yhtäkkiä kaikki englantilaiset kollegani köyhtyivät, eikä punta ole vieläkään palanut entiseen arvoonsa.

Esimerkkejä "to become poorer"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn the last ten years, according to the United Nations, Africa has become poorer.
YK:n mukaan Afrikka on köyhtynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana.
EnglishWill we be faced with another war, a world trade war in which the poor will become even poorer?
Alkaako sitten uusi sota, maailman kauppasota, jossa köyhät köyhtyvät yhä enemmän?
EnglishThese disparities are ever on the increase; the poor become poorer and the rich become richer.
Nämä erot vain kasvavat: köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat.
EnglishThere is no such thing as true progress in a society where few become richer and many become poorer.
Yhteiskunnassa, jossa harvat rikastuvat ja monet köyhtyvät, ei voi tapahtua todellista edistystä.
EnglishAll of a sudden, all my English colleagues had become poorer, and the pound has still not recovered today.
Yhtäkkiä kaikki englantilaiset kollegani köyhtyivät, eikä punta ole vieläkään palanut entiseen arvoonsa.
EnglishThis means that Lukashenko can remain where he is, while his people become ever poorer and ever more isolated.
Siksi Lukashenka voi jatkaa tehtävässään samalla, kun hänen kansansa köyhtyy ja eristäytyy entisestään.
EnglishHowever, we must realise that if we do not invest, the rich will become less rich and the poor will become poorer.
Pitää kuitenkin ymmärtää, että jos emme investoi, rikkaista tulee vähemmän rikkaita ja köyhistä köyhempiä.
EnglishMany watch passively, or look away, while the few become richer and more and more people become poorer and poorer.
Monet katsovat vain päältä tai sulkevat silmänsä, kun muutamat rikastuvat ja yhä useammat köyhtyvät entisestään.
EnglishIf he had looked at reality instead, he would have realised that we have already become poorer because of climate change.
Jos hän olisi sen sijaan tarkastellut todellisuutta, hän olisi oivaltanut, että ilmastonmuutos on jo tehnyt meistä köyhempiä.
EnglishOur group is of the opinion – one fortunately shared by the Commissioner – that, firstly, the poorest countries should not become poorer still.
Ensinnäkin ryhmämme kanta on – kuten onneksi myös komission jäsenen – että köyhimmät valtiot eivät saa köyhtyä entisestään.
EnglishThe poor countries have become poorer, in many areas the environment is on the brink of collapse, advances in workers' rights are being dismantled.
Köyhistä maista on tullut vieläkin köyhempiä, ympäristö on monin paikoin tuhon partaalla, työoikeudellisia saavutuksia puretaan.
EnglishIn economic terms, the population has become poorer, a situation of hyperinflation has developed and serious social tensions have emerged.
Taloudellisella tasolla tälle on ominaista väestön köyhtyminen, hyperinflaatiota koskevan ilmiön kehittyminen ja vakavien sosiaalisten jännitteiden ilmaantuminen.
EnglishIn many situations, GDP can increase while the majority of a country's citizens become poorer, because GDP does not take into consideration the level of inequality in a society.
Monissa tilanteissa BKT voi nousta, mutta maan kansalaisten valtaosa köyhtyy, koska BKT:ssa ei oteta huomioon yhteiskunnan eriarvoisuuden tasoa.
EnglishNor is there any doubt that, over the last 15 years, 54 countries have become poorer and one billion people now live on less than two euros per day.
Siitäkään ei ole epäilystä, että viimeisen 15 vuoden aikana 54 maata on köyhtynyt edelleen ja että miljardi ihmistä joutuu nykyisin tulemaan toimeen alle kahden euron päiväansioilla.
EnglishInstead of developing, these countries have become poorer.
Sen sijaan, että Euroopan unionin ja AKT-valtioiden väliset kauppaehdot olisivat helpottuneet, ne ovat tiukentuneet, ja nämä valtiot ovat kehittymisen sijasta tulleet entistä köyhemmiksi.
English. - (EL) In the 12 years since the Barcelona Declaration, the peoples of the Mediterranean have become poorer and more desperate, while some areas have been at war.
esittelijä. - (EL) Barcelonan julistuksen jälkeisten 12 vuoden aikana Välimeren kansat ovat köyhtyneet ja tulleet entistä epätoivoisemmiksi ja joillakin alueilla on jopa sodittu.
EnglishThis means that, in many situations, GDP can increase while the majority of a country's citizens become poorer, because GDP does not take into consideration the level of inequality in a society.
Tämä merkitsee, että monissa tilanteissa BKT voi nousta, mutta maan kansalaisten valtaosa köyhtyy, koska BKT:ssa ei oteta huomioon yhteiskunnan eriarvoisuuden tasoa.