"to become confused" - Suomenkielinen käännös

EN

"to become confused" suomeksi

EN

to become confused {verbi}

volume_up
to become confused (myös: to get confused)

Esimerkkejä "to become confused"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOtherwise, the general public's understanding of the European Community will become more confused.
Muutoin kansalaisten käsitys Euroopan yhteisöstä hämärtyy entisestään.
EnglishI would not wish people to become any more confused than we already are.
En haluaisi tässä asiassa enää enempää hämminkiä.
EnglishRecently, though, the roles have become rather confused.
Viime aikoina tosin roolit ovat menneet aika lailla sekaisin.
EnglishIt appears that two issues have become confused in the course of the debate, namely economic policy and the instruments of economic policy.
Vaikuttaa siltä, että keskustelussa on sekoitettu kaksi asiaa, nimittäin talouspolitiikka ja sen välineet.
EnglishPrices on the telephone market have become obscure and confused and few consumers in the end are queuing up to choose between electricity suppliers.
Puhelinmarkkinoiden hinnoittelu on epäselvää ja loppujen lopuksi vain harvat kuluttajat jonottavat valitakseen haluamansa sähköntuottajan.
EnglishLet us not become confused over terminology - the report we have adopted is more about finding new labour resources than about solidarity.
Älkäämme antako terminologian hämätä itseämme - nyt hyväksymässämme mietinnössä on kyse ennemminkin uusien työvoimaresurssien löytämisestä kuin solidaarisuudesta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to become confused" suomeksi

confused adjektiivi
to get confused verbi