"to become complicated" - Suomenkielinen käännös

EN

"to become complicated" suomeksi

EN

to become complicated {verbi}

volume_up
to become complicated
to become complicated
to become complicated
Clearly, when the concept of political expediency becomes involved in a monitoring process that ought to be, above all, a legal one, things can become complicated.
On selvää, että asiat voivat mutkistua, kun poliittinen omaneduntavoittelu liittyy valvontamenettelyyn, jonka pitäisi olla ennen kaikkea laillinen.

Esimerkkejä "to become complicated"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is scarcely credible that all these things should have become so complicated.
On vaikea uskoa, että kaikista näistä asioista on tullut niin monimutkaisia.
EnglishMr President, the situation in Kosovo has become more complicated since July.
Arvoisa puhemies, Kosovon tilanne on mutkistunut heinäkuusta lähtien.
EnglishBureaucracy has become so complicated that it stifles volunteers' enthusiasm.
Byrokratiasta on tullut niin monimutkaista, että se tukahduttaa vapaaehtoistyöntekijöiden innon.
EnglishThe decision-making process in the Council of Ministers will become more complicated, not simpler.
Ministerineuvoston päätöksentekoprosessi muuttuu vaikeammaksi, ei helpommaksi.
EnglishBut has not national government also become much more complicated?
Mutta eikö kansallinen hallinto ole myöskin muuttunut monimutkaisemmaksi?
EnglishThe decision-making system has naturally become more complicated.
Päätöksentekojärjestelmästä on luonnollisesti tullut monimutkaisempi.
EnglishWe still are, but a once-simple idea has become over-complicated and unworkable.
Olemme sitä edelleen, mutta aluksi yksinkertaisesta ajatuksesta on tullut liian monimutkainen ja toimimaton.
EnglishThe new schemes threaten to become mind-bogglingly complicated.
Nykyiset järjestelmät uhkaavat tulla ylivoimaisen monimutkaisiksi.
EnglishIf we go into which report is the general report, it will all become extremely complicated.
Jos nimittäin alamme käydä keskustelua siitä, miten yleensä menetellään, aiheutuu siitä suuria hankaluuksia.
EnglishSet up as a rapid counter-measure, now the EGF has slowed and become complicated due to bureaucracy.
EGR perustettiin nopeana vastatoimena, mutta nyt se on hidastunut ja monimutkaistunut byrokratian takia.
EnglishHas Community funding perhaps become so complicated that it no longer holds any attraction for investors?
Onko yhteisön rahoituksesta tullut kenties niin monimutkaista, että se ei enää lainkaan kiinnosta sijoittajia?
EnglishOn the contrary, it is going to become more complicated.
Päinvastoin siitä tulee paljon monimutkaisempaa.
EnglishIf we do not use the instrument in a transparent and fair way it could become quite complicated for us.
Jos välinettä ei käytetä avoimesti ja oikeudenmukaisesti, tilanteesta voi tulla melko monimutkainen EU:n kannalta.
EnglishIt has become even more complicated and obscure.
Se monimutkaistui ja siitä tuli entistä sekavampi.
EnglishThere is no political or administrative point in waiting for the year to drag on; it will only become more complicated.
Politiikan tai hallinnon kannalta ei olisi mitään mieltä pitkittää neuvotteluja vuodella – ne vain mutkistuvat.
EnglishMr President, the Middle East question, complicated as it was, has become even more complicated lately.
(EN) Arvoisa puhemies, vaikka Lähi-idän kysymys oli jo valmiiksi monimutkainen, siitä on viime aikoina tullut vielä monimutkaisempi.
EnglishThe situation has also become more complicated politically, not only there but in all the countries surrounding the region.
Tilanne mutkistuu myös poliittisesti. Se mutkistuu siellä ja se mutkistuu kaikissa maissa kyseisen alueen ympärillä.
EnglishI would ask you all please to remain silent out of respect for the speaker, otherwise the debate will become much more complicated.
Pyytäisin kaikkia kunnioittamaan puhujaa pysymällä vaiti, sillä muuten keskustelusta tulee huomattavasti mutkikkaampi.
EnglishIt can become more complicated.
EnglishBecause of this, their integration has become more complicated, more intensive and solving their problems has become more difficult.
Sen takia heidän integroitumisestaan on tullut monimutkaisempaa, intensiivisempää, ja heidän ongelmiensa ratkaisemisesta on tullut vaikeampaa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to become complicated" suomeksi

complicated adjektiivi