"to become cheaper" - Suomenkielinen käännös

EN

"to become cheaper" suomeksi

EN

to become cheaper {verbi}

volume_up
to become cheaper (myös: to get cheaper)
to become cheaper (myös: to get cheaper)

Esimerkkejä "to become cheaper"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAir travel in particular has become cheaper and more convenient for everyone.
Etenkin lentomatkustamisesta on tullut halvempaa ja kätevämpää kaikille.
EnglishTickets on routes where there is competition have now also become cheaper.
Myös lentolippujen hinnat ovat laskeneet niillä reiteillä, joilla on syntynyt kilpailua.
EnglishLast but not least, the price of compound feedingstuff in animal feeds should become cheaper.
Eläinten ravinnoksi tarkoitetun sekarehun hinnan nyt ainakin pitäisi muuttua edullisemmaksi.
EnglishAir travel has become cheaper and cheaper over the last few decades.
Lentomatkustamisesta on tullut viime vuosikymmeninä yhä halvempaa.
EnglishOver the next few years, electricity produced from solar energy will become significantly cheaper.
Aurinkoenergialla tuotettu sähkö on seuraavien vuosien aikana huomattavasti edullisempaa.
EnglishBusinesses within the European Union have become 25% cheaper for the United States to buy.
Euroopan unionin alueen yrityksistä on tullut neljänneksen halvempia yhdysvaltalaisten ostettavaksi.
EnglishWill meat become cheaper, given the planned 30 % price reduction?
Aleneeko lihan hinta tuottajahinnan 30 %: n alenemisen myötä?
EnglishThese transport operations continue to grow, especially as they have become relatively cheaper over the years.
Tällaiset kuljetusoperaatiot lisääntyvät jatkuvasti varsinkin siksi, että niistä on vuosien mittaan tullut suhteellisen halpoja.
EnglishThirdly, electronic payment must be encouraged, that is true, but it must also become cheaper.
Kolmanneksi, sähköistä maksamista pitää tietysti edistää, mutta se pitää myös tehdä halvemmaksi. Asiasta on jätetty valitus kilpailun pääosastoon.
EnglishYou are undoubtedly aware that they have not become cheaper of late, but have become more expensive, by half a euro on average!
Te epäilemättä tiedätte, että viime aikoina ne eivät ole halventuneet vaan kallistuivat keskimäärin jopa puoli euroa!
English(NL) Over the course of time, flying has become ever cheaper, and is, in many cases, also cheap in relation to the distance covered.
(NL) Aikojen saatossa lentämisestä on tullut yhä halvempaa ja se on usein halpaa myös suhteessa välimatkojen pituuteen.
EnglishOn the contrary, it will become cheaper.
EnglishWill beer become cheaper?
EnglishThis would also be economical in terms of price, because of course it will become cheaper with mass production; at present it costs about ECU 3000.
Hintojenkin osalta se muuten kannattaa, koska massatuotanto on tietenkin halvempaa - tällä hetkellä hinnaksi arvioidaan noin 3000 ecua.
EnglishAt the same time, it is also important to consumers that safety systems become cheaper, which will be the case if the regulations are common throughout the EU.
Kuluttajien kannalta on myös samalla tärkeää, että turvajärjestelmien hinta laskee, kuten käykin, jos säännöt ovat yhteiset.
EnglishFourthly, cross-border payment transfers must become cheaper, and I could not word it better than Mrs Peijs did a moment ago on behalf of my Group.
Neljänneksi, rajat ylittävät maksut pitää tehdä halvemmiksi, enkä voi ilmaista sitä paremmin kuin Carla Peijs juuri teki ryhmäni puolesta.
EnglishIn the telecoms sphere, the Commission and the Commissioner can ensure that competition operates effectively, and that services become cheaper through caps and other measures.
Televiestinnän alalla komissio ja komission jäsen voivat varmistaa tehokkaan kilpailun ja palvelujen hintojen alenemisen hintakattojen tai muiden toimien avulla.
EnglishIn our relatively prosperous Europe, it is all the more surprising, since the price of eggs in the last few decades has risen very little and they have thus effectively become cheaper.
Suhteellisen hyvinvoivassa Euroopassa tämä on outoa, koska munien hinta ei ole noussut viimeisten vuosikymmenten aikana juuri lainkaan ja koska munat ovat siten oikeastaan yhä vain halventuneet.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to become cheaper" suomeksi

cheaper adjektiivi
to get cheaper verbi