"because" - Suomenkielinen käännös

EN

"because" suomeksi

FI
FI
EN

because {adverbi}

volume_up
because (myös: on account of)
Children should not, under any circumstances, be taken away because of poverty.
Lapsia ei pitäisi missään olosuhteissa viedä pois kotoaan köyhyyden takia.
Thus, given that the disease is preventable, women are dying partly because of our ignorance.
Koska sairaus on siis ehkäistävissä, naiset kuolevat osaksi tietämättömyytemme takia.
Yet, we are here today, precisely because it has not done so.
Olemme tässä tilanteessa nyt juuri sen takia, että se ei toiminut näin.

Esimerkkejä "because"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe voted against an increase in personnel there because we are being consistent.
Äänestimme sen osalta henkilöstön lisäystä vastaan, koska olemme johdonmukaisia.
English(DE) I will begin with the last point, because I know it is very controversial.
(DE) Aloitan viimeisestä kohdasta, koska tiedän sen olevan hyvin kiistanalainen.
EnglishOf course, the breeders benefit too, because their financial losses are reduced.
Kasvattajatkin tietysti hyötyvät, koska heidän taloudelliset tappionsa vähenevät.
EnglishIt is precisely because of past mistakes, however, that Europe has obligations.
Juuri näiden menneisyyden virheiden vuoksi Euroopalla on kuitenkin velvoitteita.
EnglishI say 'finally' because Parliament had waited for more than one and a half years.
Sanon "vihdoinkin", koska parlamentti oli odottanut tätä yli puolitoista vuotta.
EnglishIt is because the resolution supports this assessment that I cannot endorse it.
Koska päätöslauselmassa tuetaan tätä arvioita, en voi kannattaa päätöslauselmaa.
EnglishProgress was made not because of, but in spite of, deficient social protection.
Edistystä tapahtui puutteellisesta sosiaaliturvasta huolimatta, ei sen ansiosta.
EnglishThat is extremely dangerous, because there could be a resurgence of hostilities.
Se on äärimmäisen vaarallista, koska vihollisuudet voivat herätä uudelleen eloon.
EnglishThus, it is said that things are going badly, but because we are all responsible.
Sanotaan siis, että asiat ovat huonosti, mutta koska me kaikki olemme vastuussa.
EnglishCows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
Lehmistä on tulossa harvinaista kauppatavaraa Keniassa ilmastonmuutoksen vuoksi.
EnglishI mention this because it is also important in the context of our debate today.
Mainitsen tämän, koska se on myös tärkeää tämän päivän keskustelumme puitteissa.
EnglishWell, now, actually because of you, it is possible to change the physical world.
No, nyt itse asiassa teidän ansiostanne on mahdollista muuttaa fyysistä maailmaa.
EnglishThere are situations in which children are removed because the parents are poor.
Joissakin tapauksissa lapset viedään pois kotoaan, koska vanhemmat ovat köyhiä.
EnglishJohn Major was pleased because he got everything he had wanted.
Muistakaamme, että John Major oli tyytyväinen, koska hän sai kaiken haluamansa.
EnglishWe are asking them to intensify their efforts, because the challenges are great.
Pyydämme osapuolia tehostamaan ponnistelujaan, sillä haasteet ovat huomattavat.
EnglishIt retains all its powers because it has resigned in the context of Article 159.
Se on täysin toimivaltainen, koska komissio on eronnut 159 artiklan mukaisesti.
EnglishBecause in Bulgaria crimes committed by gypsies are not investigated in detail.
Mustalaisten tekemiä rikoksia ei nimittäin tutkita Bulgariassa perinpohjaisesti.
EnglishI am therefore opposed to Amendment 40, because it would undermine safety at work.
Tämän vuoksi vastustan tarkistusta 40, jolla heikennettäisiin työturvallisuutta.
EnglishBecause of these problems the Commission contacted the Greek authorities in 2004.
Komissio otti näiden ongelmien vuoksi yhteyttä Kreikan viranomaisiin vuonna 2004.
EnglishBecause we have political influence we absolutely have to lay the pipeline there.
Kun meillä nyt on poliittista vaikutusvaltaa, kaasuputki on rakennettava tähän.