EN

beautiful {adjektiivi}

volume_up
beautiful (myös: braw, exquisite, fair, graceful)
All this would make Strasbourg more attractive because it is a beautiful city.
Tämä tekisi Strasbourgista entistä houkuttelevamman, koska se on kaunis kaupunki.
A beautiful new Start screen with live tiles, plus the familiar desktop.
Kaunis uusi aloitusnäyttö, jossa on tapahtumaruutuja, ja tuttu työpöytä.
However, do you remember what a beautiful day it was yesterday here in Strasbourg?
Huomasitteko, miten valtavan kaunis päivä täällä Strasbourgissa oli eilen?

Esimerkkejä "beautiful"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is still a beautiful holiday destination and you are all welcome to visit it.
Se on edelleen kaunis lomakohde ja olette kaikki tervetulleita käymään siellä.
EnglishAll this would make Strasbourg more attractive because it is a beautiful city.
Tämä tekisi Strasbourgista entistä houkuttelevamman, koska se on kaunis kaupunki.
EnglishIt is a beautiful, grand and seductive project, but yet it harbours many dangers.
Se on upeaa, suurta, houkuttelevaa ja kuitenkin siinä on mukana kaikenlaisia vaaroja.
EnglishIn Strasbourg, beautiful administrative buildings stand unused for 80% of the time.
Strasbourgissa kauniit hallintorakennukset ovat käyttämättöminä 80 prosenttia ajasta.
EnglishHowever, do you remember what a beautiful day it was yesterday here in Strasbourg?
Huomasitteko, miten valtavan kaunis päivä täällä Strasbourgissa oli eilen?
EnglishThen we will be able to develop an even closer friendship with this beautiful country.
Silloin voimme kehittää jopa tiiviimmän ystävyyssuhteen tämmän kauniin maan kanssa.
EnglishThis Parliament, the artists, the beautiful women - how stupid do you think we are?
Kuinka tyhmänä te pidätte parlamenttia, kauniita naisia ja taiteilijoita?
EnglishThe elephant in this beautiful room is naturally the media law in Hungary.
Tässä kauniissa salissa oleva virtahepo on luonnollisesti Unkarin medialaki.
EnglishThe producer told us they were looking for some sweet, innocent and beautiful fresh face.
Tuottaja kertoi meille etsivänsä suloista, viatonta ja kaunista, tuoretta kasvoa.
EnglishSome are rather beautiful!
Ja niinpä monet parlamentin jäsenistä ovat naisia - jotkut varsin kauniita!
English12:35 So after five days of crossing the Drake Passage -- isn't that beautiful.
12:35 Ylitettyämme viisi päivää Drakensalmea -- eikö olekin kaunista.
EnglishAnd DNA, of course, is the beautiful molecule that contains that information.
DNA on tietenkin se kaunis molekyyli, joka sisältää tuon informaation.
EnglishWe should also help with the reconstruction of the beautiful historic city.
Meidän olisi myös autettava tuon kauniin historiallisen kaupungin jälleenrakentamisessa.
English. - Madam President, in my mind's eye I see a beautiful country.
PPE-DE-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, näen mielessäni kauniin maan.
EnglishWill we manage to make those ugly laws - and there are a great many of them - beautiful?
Voisimmeko me tehdä kauniita niistä rumista laeista, jollaisia on paljon?
EnglishAnd for that, the audience -- the lovely, beautiful audience -- would live happily ever after.
Ja niinpä yleisö, suloinen, kaunis yleisö, eli onnellisena elämänsä loppuun asti.
EnglishA beautiful new Start screen with live tiles, plus the familiar desktop.
Kaunis uusi aloitusnäyttö, jossa on tapahtumaruutuja, ja tuttu työpöytä.
EnglishThat goes between the beautiful city of Umeå in Sweden and Vasa in Finland.
Se kulkee Ruotsin kauniin Uumajan kaupungin ja Suomen Vaasan välillä.
English   – Mr President, trust is a beautiful thing, but there cannot be unconditional trust.
   – Arvoisa puhemies, luottamus on hieno asia, mutta luottamus ei saa olla varauksetonta.
EnglishThe most beautiful landscapes I had seen in Asia were Sri Lanka and Bali.
Hienoimmat Aasiassa näkemäni maisemat olivat Sri Lankalla ja Balilla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "beautifully":

beautifully
beauty
English
beauty parlor
beauty parlour