EN

beating {substantiivi}

volume_up
beating (myös: abuse, assault)
Indeed the recent storming of All Saints Cathedral and the beating of the Reverend Timothy Njoya are just one example of this.
All Saints -katedraaliin tehty äskettäinen hyökkäys ja pastori Timothy Njoyan pahoinpitely ovat vain yksi esimerkki tästä.
His brutal beating and stabbing was a serious and savage attack, which bore all the hallmarks of a politically motivated IRA murder.
McCartneyn julma pahoinpitely ja puukotus oli vakava ja raakalaismainen teko, jolla on kaikki IRA:n poliittisen murhan tunnusmerkit.
Worse than this, a new type of 'sport' is being introduced in certain new Member States, namely, beating up minorities with the help of the police.
Vielä pahempaa on se, että tietyissä uusissa jäsenvaltioissa on aloitettu uudentyyppinen "urheilu", vähemmistöjen pahoinpitely poliisin avustuksella.
beating (myös: chop, clout, hit, percussion, stroke, drub)
beating (myös: throb)

Esimerkkejä "beating"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBeating up people and whipping people on behalf of the government must stop.
Hallituksen luvalla tapahtuvan ihmisten hakkaamisen ja ruoskimisen on loputtava.
EnglishIt is a strategic error not to enter the fray with drums beating and flags flying.
On strateginen virhe, jos ei taisteluun lähdetä rummut päristen ja liput hulmuten.
EnglishWe are tired of the Commission's delaying tactics and of its beating about the bush.
Olemme kyllästyneet komission viivyttelytaktiikkaan sekä kiertelyyn ja kaarteluun.
EnglishBeating terrorism requires, firstly, a belief in the supremacy of democracy.
Terrorismin nujertaminen edellyttää ensinnäkin uskoa demokratian paremmuuteen.
EnglishThere must, however, be no beating about the bush where China is concerned.
Kiinan tapauksessa ongelmaa ei kuitenkaan voida kiertää kuin kissa kuumaa puuroa.
EnglishLast year we witnessed uniformed policemen beating up civilians in Slovakia.
Viime vuonna virkapukuiset poliisit pahoinpitelivät siviilihenkilöitä Slovakiassa.
EnglishEuropean retailers and investors are in addition beating down prices in China.
Lisäksi eurooppalaiset vähittäiskauppiaat ja sijoittajat tinkivät hinnoista Kiinassa.
EnglishThe patriarchal structure of the family orders the raping and beating of women.
Perheen patriarkaalinen rakenne määrää raiskaamaan ja hakkaamaan naisia.
EnglishThere is no point beating about the bush on this. This situation is unfair.
Tästä asiasta ei kannata käyttää kahtalaista kieltä: tilanne on epäoikeudenmukainen.
EnglishThe political process would probably take some beating in terms of complexity.
Poliittinen prosessi luultavasti päihittäisi monet monimutkaisuudessa.
EnglishMr President, the wings of history are beating through Parliament today.
Arvoisa puhemies, kuulemme tänään parlamentissa historian siipien havinaa.
EnglishWe need a unanimous political vote and no more beating about the bush.
Tarvitsemme yksiäänisen poliittisen päätöksen emmekä enää mitään verbaalisia verukkeita.
EnglishMy spokesman, Mr Radwan, has said something that I agree with: we are beating the retreat.
Ryhmäni jäsen Radwan totesi yhden asian, josta olen samaa mieltä: olemme antamassa periksi.
EnglishEven though the beating happened in the dream, I am still aching.
Vaikka pampulla lyöminen tapahtui unessa, paikat ovat vieläkin hellinä.
EnglishBeating terrorism requires that we keep the memory of its victims alive in our hearts.
Terrorismin nujertaminen edellyttää, että pidämme terrorismin uhrien muiston elävänä sydämessämme.
EnglishRape is accompanied by barbaric torture such as beating with clubs and mutilation with knives.
Raiskauksiin liittyy julmaa kidutusta, kuten nuijalla hakkaamista ja veitsellä silpomista.
EnglishIt contains many valid points with regard to beating climate change too.
Myös ilmastonmuutoksen torjumisen osalta siinä on paljon hyvää.
EnglishThis is one of the elements which cast doubt on the prospects for beating the recession.
Se on yksi tekijöistä, jotka heittävät epäilyksen varjon taantuman taittumista koskeviin näkymiin.
EnglishPerhaps that is why the Commission is beating about the bush in this way.
Ehkä juuri sen vuoksi ei oikein haluta kertoa, mistä on kyse.
EnglishI hope, ladies and gentlemen, that we will not be beating our heads against the wall yet again.
Toivon arvoisat kollegat, ettemme taas kerran lyö päätämme seinään.