EN

to beat around the bush [Idiomi]

volume_up
kiertää kuin kissa kuumaa puuroa
kiertää kuin kissa kuumaa puuroa
to beat around the bush
to beat around the bush

Esimerkkejä "to beat around the bush"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTherefore, the Commission really must not beat around the bush as it has been doing.
Tästä syystä on tärkeää, että komissio ei viivyttele tässä asiassa niin kuin nyt on tapahtunut.
EnglishLet us not beat around the bush or waste time with a text that has lost all credibility.
Älkäämme leikkikö sanoilla, älkäämme tuhlatko aikaamme tekstiin, joka on menettänyt kaiken uskottavuutensa.
EnglishParliament' s principal task is to determine what the core political questions are, and not beat around the bush.
Parlamentin päätehtävänä on määritellä poliittiset ydinkysymykset, ei leikkiä lillukanvarsien kanssa.
Englishto beat around the bush
Englishto beat around the bush
EnglishThe Brazilian Government is refusing help - let us not beat around the bush - and in doing so appears to be supporting the large landowners.
Brasilian hallitus kieltäytyy avusta ja näyttää antavan tällä tavalla tukensa suurmaanomistajille, sanokaamme tämä rehellisesti.
Englishto beat around the bush
Englishto beat around the bush