EN

beat {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "beat"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI will not beat about the bush: animals are animals and people are people.
Sallikaa minun sanoa aivan suoraan, että eläimet ovat eläimiä ja ihmiset ihmisiä!
EnglishHowever, a conscious attempt has been made to find a stick to beat a dog.
On kuitenkin tietoisesti pyritty löytämään keppi, jolla koiraa voidaan lyödä.
EnglishOn 30 July 2008 these incumbents beat up my colleague Dimitar Stoyanov.
Vallassa olevat hakkasivat 30. heinäkuuta 2008 kollegani Dimitar Stojanovin.
EnglishI should just like to say one or two words about this subject, which is not my normal beat.
Haluaisin sanoa pari sanaa tästä aiheesta, joka ei ole varsinaisesti minun alaani.
EnglishIt would, in my view, be good to make three comments and not beat about the bush in doing so.
Mielestäni olisi hyvä esittää kiertelemättä ja kaartelematta kolme huomautusta.
EnglishTo be effective, the energy and climate package must follow the beat of European legislation.
Energia- ja ilmastopaketin on seurattava EU:n lainsäädäntöä, jotta se on tehokas.
EnglishOr to be more precise and not to beat about the bush, the obstacle to their profits.
Tai jos halutaan puhua asioiden oikeilla nimillä, kyse on työnantajille koituvista esteistä.
English   Mr President, ladies and gentlemen, let us not beat about the bush.
   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, koetetaanpa nyt kohdata tosiasiat.
EnglishTherefore, the Commission really must not beat around the bush as it has been doing.
Tästä syystä on tärkeää, että komissio ei viivyttele tässä asiassa niin kuin nyt on tapahtunut.
EnglishWe shall not beat them by focusing on security issues belonging to the Cold War era.
Emme voi voittaa niitä keskittymällä turvallisuuskysymyksiin, jotka kuuluvat kylmän sodan aikaan.
EnglishSecondly, the military funds a large part of civilian resources; let us not beat about the bush.
Toiseksi meidän ei pidä unohtaa, että sotilasala rahoittaa suurelta osin siviilialaa.
EnglishMr President, you can beat your head against the wall in many different ways.
Arvoisa puhemies, päätä voi lyödä seinään monella eri tavalla.
EnglishI shall leave that to the Portuguese national team tonight, which I hope will beat France.
Jätän sen tehtävän täksi illaksi Portugalin joukkueelle, joka toivottavasti voittaa Ranskan.
EnglishWe can never justify the means we use to beat terrorism by claiming that the ends are noble.
Emme voi koskaan perustella terrorismin torjuntaan käyttämiämme keinoja päämäärien jaloudella.
EnglishOne case I heard of recently was that the police and the army together beat up a young man.
Eräässä äskettäin kuulemassani tapauksessa poliisi ja armeija hakkasivat yhdessä nuoren miehen.
EnglishEU authorities work together to beat cross-border crime.
Viranomaiset tekevät yhteistyötä kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi.
EnglishIt is a very high one: I think Finland may beat us but we are certainly up there with them.
Se on hyvin korkea: luulenpa, että se on Suomessa vieläkin korkeampi, mutta tulemme kyllä perässä.
EnglishSo, every time my heart would beat I'd hear the beep-beep-beep-beep, you know, the ticking, really loud.
Joten aina sydämeni sykkiessä kuulin piip-piip-piip-piip, tikityksen, todella kovalla.
EnglishThe Open Source folk beat you hands down, by 100 to zero.
Avoimen lähdekoodin kannattajat hakkaavat teidät paljain käsinkin 100–0.
EnglishNothing more, nothing less, so let us not beat about the bush.
Ei sen enempää eikä vähempää, joten mitä sitä turhaan kiertelemään.