EN

beast {substantiivi}

volume_up
beast (myös: beast of prey)
The word on everyone's lips was 'national': national flexibility, national rules, national rules, national exemptions; the beast of perverse incentive was rampant.
Kaikkien huulilla oli sana "kansallinen": kansallinen joustavuus, kansalliset säännöt, kansalliset poikkeukset; kieroutuneen kannustimen peto oli irti.
beast (myös: animal)
Finally, the whole herd must be slaughtered if one beast is found to be infected.
Lopuksi, koko lauma pitää teurastaa, kun yksi eläin on saanut tartunnan.
beast (myös: behemoth, monster, ogre)

Esimerkkejä "beast"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFinally, the whole herd must be slaughtered if one beast is found to be infected.
Lopuksi, koko lauma pitää teurastaa, kun yksi eläin on saanut tartunnan.
EnglishLook at this magnificent beast and ask the question -- who designed it?
Katsokaa tätä mainiota elikkoa ja tehkää kysymys -- kuka suunnitteli sen?
EnglishIf we do not avoid extremist responses, we may feed the very beast we seek to destroy.
Jos reagoimme äärimmäisellä tavalla, saatamme ruokkia juuri sitä petoa, jonka yritämme tuhota.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, in the Book of Revelation the number of the beast is 666.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Ilmestyskirjassa pedon luku on 666.
EnglishThere is nothing wrong with that, it is the nature of the beast.
Siinä ei ole mitään pahaa, se johtuu asian luonteesta.
EnglishThat is, unfortunately, the unavoidable nature of the beast.
Se on valitettavasti epäilemättä sen todellinen luonne.
EnglishThen I say, 'Do you not understand the nature of the beast?
Silloin totean heille: ”Ettekö ymmärrä asian ydintä?
EnglishThat is the nature of the beast.
EnglishLet us be careful to ensure that the new economic strategy, dubbed 'European Union 2020', does not become yet another complicated beast.
Olkaamme varovaisia varmistaaksemme, että uusi talousstrategia, jota kutsutaan Eurooppa 2020 -strategiaksi, ei muodostu uudeksi monimutkaiseksi hirviöksi.
EnglishThe word on everyone's lips was 'national': national flexibility, national rules, national rules, national exemptions; the beast of perverse incentive was rampant.
Kaikkien huulilla oli sana "kansallinen": kansallinen joustavuus, kansalliset säännöt, kansalliset poikkeukset; kieroutuneen kannustimen peto oli irti.
EnglishOn the contrary, it is well known that, when approached by a lion, an ostrich will sacrifice itself to protect its young, by moving away from the nest and allowing the beast to eat it.
Päinvastoin on tunnettua, että leijonan lähestyessä strutsia tämä uhraa itsensä poikasiaan varjellakseen siirtymällä pois pesästä ja antamalla pedon syödä itsensä.
EnglishThe reality is that, compared with the Marshall Plan after the Second World War, there is no big beast on the world stage today that can rescue the rest of the world economy.
On tosiasia, että toisen maailmansodan jälkeiseen Marshall-apuun verrattuna nykymaailmassa ei ole sellaista kansainvälistä voimatekijää, joka voisi pelastaa muun maailman talouden.
EnglishThat is the nature of the beast: it ensured that we ended up achieving the right balance between the wishes of the candidate countries and the possibilities of the present Member States.
Tämä oli vääjäämätöntä, mutta sillä tavoin varmistimme sen, että löysimme oikean tasapainon ehdokasvaltioiden toiveiden ja nykyisten jäsenvaltioiden mahdollisuuksien välille.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "beast":

beast
beast of burden
English
king of beasts