EN

bears {monikko}

volume_up
Minkä värisiä ovat karhut Pohjoisnavalla?"
Wherever there is always snow, the bears are white.
Jos jossain on aina lunta, karhut ovat siellä valkoisia.

Esimerkkejä "bears"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis issue bears some relation to the consideration of Russia as a market economy.
Tähän aiheeseen liittyy tietyllä tavalla Venäjän määrittäminen markkinataloudeksi.
EnglishI only hope that his confidence bears fruit in the months and years to come.
Toivon vain, että tämä luottamus kantaa hedelmää tulevina kuukausina ja vuosina.
EnglishEurope certainly needs a flagship: a model of cooperation which bears fruit.
Eurooppa todellakin tarvitsee lippulaivan, yhteistyömallin, joka kantaa hedelmää.
EnglishThe family also bears responsibility for passing on decent values to children.
Perheiden mahdollisuudet opettaa lapsille terveiden arvojen merkitys ovat tärkeitä.
EnglishAny society based on terrorism already bears the taint of violence within itself.
Jokainen terrorismille rakentuva valtio kantaa itsessään väkivallan tahraa.
EnglishEurope's Constitution bears fine signatures of presidents and prime ministers.
Presidenttimme ja pääministerimme ovat allekirjoittaneet EU:n perustuslain.
EnglishAnd just like the polar bears, these animals depend on an icy environment.
Aivan kuin jääkarhutkin nämä eläimet ovat riippuvaisia jäisestä ympäristöstään.
EnglishFiona Hall's excellent and comprehensive report also bears evidence to that.
Myös esittelijä Fiona Hallin loistava ja kattava mietintö todistaa tämän.
EnglishAny blacklist of carriers bears an inherent risk of retaliatory measures.
Mahdollinen musta lista lentoyhtiöistä tuo mukanaan riskin kostotoimenpiteistä.
EnglishThe question is, who is responsible, and who bears the financial burdens?
Kysymys kuuluukin, kuka on vastuussa ja kuka vastaa taloudellisista rasituksista?
EnglishIt bears all the hallmarks of war crimes.
Tällaisille teoille on nimi: ne täyttävät kaikki sotarikoksen tunnusmerkit.
EnglishNeedless to say, the Council bears a share of responsibility in this situation.
On sanomattakin selvää, että neuvostolla on osavastuu tästä tilanteesta.
EnglishIt is deeply flawed to put tigers, polar bears, elephants and tuna on equal terms.
On suuri virhe asettaa tonnikala samalle viivalle tiikerin, jääkarhun ja norsun kanssa.
EnglishThe fact that the joint motion for resolution bears my name is an error.
Yhteisessä päätöslauselmaesityksessä on itse asiassa virheellisesti minun nimeni.
EnglishThis unfortunately also bears out fears that we have voiced in the past.
Valitettavasti tämäkin vahvistaa ne pelot, joista aikaisemmin olemme puhuneet.
EnglishWe are talking about sharks, tuna, polar bears, big cats and elephants.
Puhumme haista, tonnikalasta, jääkarhusta, suurista kissaeläimistä ja norsusta.
EnglishLet me say a word or two about the directive that bears the name of a former Commissioner.
Sanon muutaman sanan direktiivistä, joka kantaa entisen komission jäsenen nimeä.
EnglishMy point has already been made by Mr Sterckx, but I think it bears repetition.
Dirk Sterckx toi jo esiin sen, mitä halusin sanoa, mutta mielestäni se kannattaa toistaa.
EnglishMilosevic bears a formidable responsibility for the persecution of the Kosovo Albanians.
Milosevicilla on hirvittävä vastuu Kosovon albaaneihin kohdistuvasta vainoamisesta.
EnglishThat bears repeating, and the Treaties of Rome were preceded by the Messina Declaration.
Tätä tosiseikkaa kärsii toistaa. Rooman sopimuksia edelsi Messinan julistus.