EN

bearings {monikko}

volume_up
bearings (myös: laurel)

Esimerkkejä "bearings"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe remaining 96% of the world's population will not only take their bearings from Europe.
Jäljellä oleva 96 prosenttia maailman väestöstä ei suuntaudu ainoastaan Eurooppaan.
EnglishMr President, I hope that I can find my bearings again in the debate which we interrupted.
Arvoisa puhemies, toivon voivani palata takaisin siihen aiheeseen, jonka keskeytimme.
EnglishNeither of them lost their bearings in dealing with this topic.
Kumpikaan heistä ei ole menettänyt koskaan suuntaa tämän aiheen kohdalla.
EnglishIt also proves that, in this emerging social Europe, social dialogue has found its bearings.
Se osoittaa myös, että tässä kehittyvässä sosiaalisessa Euroopassa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on löytänyt paikkansa.
EnglishIt is therefore high time to help the many people who have lost their bearings to reorientate themselves.
Siksi onkin korkea aika auttaa niitä monia, jotka ovat joutuneet eksyksiin, löytämään uuden suunnan elämälleen.
EnglishFriction in anti-friction processes, such as in bearings, and in friction processes such as brakes.
Kitka kitkaa vähentävissä prosesseissa esimerkiksi laakereissa ja kitkaa hyödyntävissä prosesseissa esimerkiksi jarruissa.
EnglishIt appears at times that it is easier to move ball-bearings around the European Union than it is to move people.
Toisinaan vaikuttaa, että Euroopan unionissa on helpompi liikuttaa paikasta toiseen kuulalaakereita kuin ihmisiä.
EnglishThe Netherlands will soon need to get back on track in a referendum, and we must all find our bearings again.
Alankomaiden on pian palattava raiteilleen kansanäänestyksessä, ja meidän kaikkien on totuteltava uuteen tilanteeseen.
EnglishWe should take our bearings from this.
EnglishIt is a matter of taking our bearings from Article 128 which marks the establishment of a legal basis specific to culture in the Treaty of Union.
Tarkoituksena on arvioida Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 128 artiklaa, jossa määrätään kulttuuria koskevasta oikeudellisesta perustasta.
EnglishThis happened without problem, because our nations presented these newcomers with identified systems within which they could easily find their bearings and their place.
Tämä on tapahtunut ilman ongelmia, koska kansamme ovat esittäneet näille uusille tulokkaille määritettyjä kokonaisuuksia, joissa oli helppo löytää kiinnekohtia ja oma paikkansa.