EN

bearer {substantiivi}

volume_up
bearer (myös: porter, support)
The bearer of this name, Minister Vizjak, lends this debate a very powerful dynamic.
Tämän nimen kantaja, ministeri Andrej Vizjak, antaa tälle keskustelulle hyvin voimakkaan dynamiikan.
bearer (myös: pallbearer)

Esimerkkejä "bearer"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is not enough to have growth, although that growth is a job creator and bearer.
Ei riitä, että kasvua tapahtuu, vaan tämän kasvun on myös luotava työpaikkoja.
EnglishThe bearer of a transportation permit must clearly be responsible for his load.
Kuljetusluvan haltijan on selkeästi oltava vastuussa kuljetuksistaan.
EnglishOnce this war is over, the European Union must be a standard bearer for humanitarian values.
Sodan päätyttyä Euroopan unionin on toimittava humanitaaristen arvojen vaalijana.
English   Mr President, it is the nation state that is the bearer of democracy in Europe.
   Arvoisa puhemies, kansallisvaltio on demokratian ydin Euroopassa.
EnglishMr President, I have pleasure in being the bearer of good news this morning.
Arvoisa puhemies, haluaisin kertoa teille tänä aamuna hyviä uutisia.
EnglishThe bearer of this name, Minister Vizjak, lends this debate a very powerful dynamic.
Tämän nimen kantaja, ministeri Andrej Vizjak, antaa tälle keskustelulle hyvin voimakkaan dynamiikan.
English   Madam President, the European Parliament must be the standard bearer for better legislation.
   – Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin on oltava paremman lainsäädännön edelläkävijä.
EnglishWe need unity, and it is for the Commission in particular to be the standard bearer for this unity.
Tarvitsemme yhdistymistä, ja erityisesti komission on valvottava tämän yhdistymisen normeja.
English   The EU is the world's standard-bearer where the protection of human rights is concerned.
   EU on maailman lipunkantaja ihmisoikeuksien suojelijana.
EnglishRio still managed to be the bearer of great hopes, at least as regards theoretical approaches and fine words.
Rio herätti yhä suuria odotuksia ainakin teoreettiselta ja kauniiden lupausten kannalta.
English(CS) The European Parliament has once again proved itself to be a standard bearer for the protection of human rights.
(CS) Euroopan parlamentti on jälleen kerran osoittanut olevansa ihmisoikeuksien suojelun edelläkävijä.
EnglishToday it is the flag-bearer of social Europe.
Ranska on nykyisin sosiaalisen Euroopan puolustaja.
EnglishI would therefore ask you to clarify this point, or I will not be a bearer of good news for the Italian farmers.
Näin ollen pyydän asiasta selvennystä, sillä muuten en voisi välittää italialaisille maanviljelijöille hyvää uutista.
EnglishEurope is forced to make a stand and become a standard bearer in the fight for stopping the current financial crisis.
Euroopan on pakko nousta ylös ja toimia standardinluojana taistelussa tämänhetkisen rahoituskriisin lopettamiseksi.
EnglishShe has always been a standard bearer for the young in the House, pressing for full commitment to a genuine policy for youth.
Hän on aina ollut parlamentissa se tukipilari, jonka varassa on voitu edetä kohti todellista nuorisopolitiikkaa.
EnglishIf we are to achieve success, Europe should develop its role as a standard-bearer, and that is exactly what we are trying to do.
Jos haluamme menestyä, Euroopan pitäisi kehittää rooliaan standardin ylläpitäjänä, ja juuri niin yritämme tehdä.
EnglishBut, unlike account-based payment instruments, such as credit and debit cards, it works as a pre-paid bearer instrument.
Toisin kuin tileihin perustuvat maksuvälineet, kuten luotto- ja maksukortit, se toimii ennalta maksamiseen perustuvana käyttäjän välineenä.
EnglishWith a Constitution, we shall succeed in launching this peace-oriented Europe, the bearer of common values such as human rights and democracy.
Perustuslain myötä voimme luoda rauhaan suuntautuvan Euroopan, ihmisoikeuksien ja demokratian kaltaisten yhteisten arvojen vaalijan.
EnglishIt is inconceivable that an attempt is now clearly being made to punish the bearer of those ill tidings, the financial controller, for what has happened here.
On käsittämätöntä, että tapahtuneesta yritetään nyt selvästi rankaista huonojen uutisten tuojaa, varainhoidon valvojaa.
EnglishThe European Union will always be a standard-bearer for civil freedoms and our common European democratic values, even beyond our borders.
Euroopan unioni toimii aina suunnannäyttäjänä kansalaisvapauksien ja yhteisten eurooppalaisten arvojen alalla, jopa rajojemme ulkopuolella.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bearer":

bearer
standard-bearer