EN

beard {substantiivi}

volume_up
beard
I closed my eyes just now and saw him as the new king of Afghanistan, with a crown, sceptre, a long beard and great power.
Suljin vähän aikaa sitten silmäni ja näin, että hänestä oli tullut Afganistanin uusi kuningas, jolla oli kruunu, valtikka, pitkä parta ja paljon valtaa.
Bin Laden, his beard still burning, replied: ‘I was very ill and I asked the social security authorities in Saudi Arabia for an invalidity pension, but they didn’t give it to me.
Bin Laden vastasi parta edelleen liekeissä: "Olin hyvin sairas ja pyysin Saudi-Arabian sosiaaliturvaviranomaisilta sairauseläkettä, mutta sitä ei myönnetty.
Yet around the negotiating table I only see men with beards, some longer, some shorter, but I have not seen any of those fantastic women we have met any more.
Kuitenkin neuvottelupöydässä näkyy vain miehiä: toisilla on pidempi ja toisilla lyhempi parta, mutta en ole nähnyt ainoatakaan niistä upeista naisista, joita olemme kuitenkin tavanneet.

Esimerkkejä "beard"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere is the law in Leviticus, "You cannot shave the corners of your beard."
Kolmannessa Mooseksen kirjassa on laki: "Älkääkä leikkaamalla turmelko parran reunaa."
EnglishAnd from the Ten Commandments to growing my beard -- because Leviticus says you cannot shave.
Kymmenestä käskystä aina parran kasvattamiseen -- koska kolmannessa Mooseksen kirjassa kielletään parran ajaminen.
English(Laughter) So -- oh, there's another shot of my beard.
(Naurua) Siis -- oho, tuossa on toinen kuva parrastani.
EnglishThey called me, "The girl with the beard."
EnglishMen must wear a fez and grow a beard, thieves are maltreated and their hands are chopped off in public as a deterrent.
Miesten on käytettävä fetsiä ja annettava partansa kasvaa, varkaita pahoinpidellään ja varoittavaksi esimerkiksi heiltä leikataan julkisesti kädet poikki.
EnglishI closed my eyes just now and saw him as the new king of Afghanistan, with a crown, sceptre, a long beard and great power.
Suljin vähän aikaa sitten silmäni ja näin, että hänestä oli tullut Afganistanin uusi kuningas, jolla oli kruunu, valtikka, pitkä parta ja paljon valtaa.
EnglishBin Laden, his beard still burning, replied: ‘I was very ill and I asked the social security authorities in Saudi Arabia for an invalidity pension, but they didn’t give it to me.
Bin Laden vastasi parta edelleen liekeissä: "Olin hyvin sairas ja pyysin Saudi-Arabian sosiaaliturvaviranomaisilta sairauseläkettä, mutta sitä ei myönnetty.
EnglishI should appreciate it if you would tell Mr White that today is 11 April 1997 and that 1977 was 20 years ago, when he still had a black beard and hair on his head.
Olisin tyytyväinen, jos kertoisitte Whitelle, että tänään on 11. huhtikuuta 1997 ja että vuosi 1977 oli 20 vuotta sitten, jolloin hänellä yhä oli musta parta ja hiuksia päässään.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "beard":

beard
bearded