"bearable" - Suomenkielinen käännös

EN

"bearable" suomeksi

EN

bearable {adjektiivi}

volume_up
bearable (myös: tolerable)
As well as national and international measures, a broad solution should be found for the debt problem of the developing countries so as to make debts bearable in the long term.
Kansallisten ja kansainvälisten toimenpiteiden ohella kehitysmaiden velkaongelmaan on löydettävä laaja-alainen ratkaisu, jotta velkataakka on pitkällä aikavälillä siedettävä.

Esimerkkejä "bearable"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishEven at the start it was hardly bearable, but it is becoming steadily worse.
Niitä tuskin kesti katsella alussakaan, mutta tilanne muuttuu aina vain huonommaksi.
EnglishOrganic farming is like that: it is of no earthly use, but it makes life bearable.
Luonnonmukainen viljely on kaikkea tätä: siitä ei ole minkäänlaista hyötyä, mutta se tekee elämästä siedettävän.
EnglishThe social policies for combating unemployment are ineffective, or at best they try to make unemployment more bearable.
Työttömyyden torjuntaan liittyvät sosiaalipolitiikat ovat tehottomia ja pyrkivät korkeintaan tekemään työttömyydestä siedettävämpää.
EnglishAs with any compromise, it is the case that if the bearable limits are overstepped, the consequences will be worse than we can imagine today.
Kuten kaikissa kompromisseissa, siedettävien rajojen ylittyessä seuraukset ovat pahemmat kuin voimme tänään kuvitella.
EnglishFor you, good governance in tax matters is not about the fight against fraud, bearable taxation or good use of public funds.
Teidän mielestänne hyvä hallintotapa verotusalalla ei tarkoita petosten torjuntaa, siedettävää verotusta tai julkisten varojen hyvää käyttöä.
EnglishNow, when Lampedusa becomes overcrowded - which it already is - everyone will be sent to Italy and at least the situation will be more bearable.
Kun Lampedusasta tulee ylikansoitettu - mitä se jo on - kaikki lähetetään Italiaan, ja tilanne on sitten ainakin siedettävämpi.
EnglishThis represents a choice between social dumping and automatic handouts which is no longer bearable, neither politically nor financially.
Tämä vastaa valintaa sosiaalisen polkumyynnin ja automaattisten maksujen välillä, mitä ei enää voida hyväksyä poliittisesti tai taloudellisesti.
EnglishHow can it be that the over-indebtedness of our States is more acceptable, more tolerable and more bearable than that of households or businesses?
Miten voi olla, että kotimaidemme ylivelkaantuminen on hyväksyttävämpää ja siedettävämpää kuin kotitalouksien tai yritysten velkaantuminen?
EnglishAs long as we want to make use of this market we should at least so design the conditions for the animals that they become bearable for them.
Niin kauan kuin haluamme hyödyntää näitä myyntimarkkinoita, meidän pitäisi vähintäänkin järjestää eläinten olot sellaisiksi, että eläimet ne kestävät.
EnglishThe economic reform which began in the absence of the market institutions and mechanisms has entailed extremely high and hardly bearable social costs.
Talousuudistus, johon ryhdyttiin ilman markkinainstituutioita ja -mekanismeja, johti äärimmäisen suuriin, miltei kestämättömiin sosiaalisiin kustannuksiin.
EnglishAlong with this, the problem of unemployment has reached the limit of what is bearable, our industries are fragile and there are grave risks of a major crisis.
Ilman pilaantumisen lisääntyessä myös työttömyysongelma on huomattavasti pahentunut, teollisuutemme on heikossa kunnossa ja meitä uhkaa vaara suuren kriisin puhkeamisesta.
EnglishI believe this is the first step that we in Parliament have taken to get out of this situation, namely to make the conditions of animals at least more bearable.
Uskon, että tämä on ensimmäinen askel, jonka me tässä parlamentissa olemme ottaneet tämän tilanteen ratkaisemiseksi eli eläinten kärsimysten helpottamiseksi edes osittain.
EnglishAs well as national and international measures, a broad solution should be found for the debt problem of the developing countries so as to make debts bearable in the long term.
Kansallisten ja kansainvälisten toimenpiteiden ohella kehitysmaiden velkaongelmaan on löydettävä laaja-alainen ratkaisu, jotta velkataakka on pitkällä aikavälillä siedettävä.
EnglishAt present, Air France is still 100% state-owned, and the French Government has assured us that it will bend over backwards to make our Strasbourg experience more bearable.
Air France on nyt edelleen täysin valtionyhtiö, ja Ranskan hallitus on vakuuttanut meille tekevänsä kaikkensa, jotta käynti Strasbourgissa tehtäisiin meille hieman siedettävämmäksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bearable":

bearable