"bear-like" - Suomenkielinen käännös

EN

"bear-like" suomeksi

EN

bear-like {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "bear-like"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLet us hope that this parent will in future bear other children like this report.
Toivomme, että tämä alkuun paneva voima tuottaisi lisää tämän mietinnön kaltaista hedelmää.
EnglishMany financial transactions are intermediate, not like end sales, so the intermediaries - banks and the like - will bear the tax.
Monet rahoitustapahtumat ovat välillisiä, eivätkä lopputapahtumia, joten välikädet - pankit ja niiden kaltaiset laitokset - joutuvat maksamaan veron.
EnglishHaving been present at the debate in Copenhagen, I would like to bear witness to the fact that the Spanish Government put these problems right at the top of the agenda.
Koska olin paikalla Kööpenhaminassa käydyissä keskusteluissa, haluan vahvistaa, että Espanjan hallitus asetti nämä ongelmat etusijalle esityslistalla.
EnglishWe German delegates, coming as we do from a land notorious for its perpetrators of fascism, always find it hard to bear that something like this is going on in our country, of all places.
Meille saksalaisille parlamentin jäsenille, jotka tulemme fasismiin syyllistyneiden maasta, on aina katkeraa kokea, että juuri omassa maassamme tapahtuu tällaista.
EnglishThe EU should not hesitate to campaign on the issue and bring pressure to bear on countries like Tanzania, where, apparently, such scant regard for human rights and dignity is common.
EU ei saa epäröidä kampanjoida asian puolesta ja painostaa Tansanian kaltaisia maita, joissa tällainen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon vähäinen kunnioittaminen ilmeisesti on yleistä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "bear-like" suomeksi

bear substantiivi
like substantiivi
like adjektiivi
like prepositio
Finnish
like
Finnish
to feel like verbi
bear hug substantiivi
to like verbi
bear market substantiivi
bear cub substantiivi
bear cat substantiivi
Finnish
to would like verbi
bear hug letter substantiivi
Finnish