EN

beam {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
beam (myös: perch)
beam (myös: bar, baulk, bend, sill, spar)
beam (myös: foot, heel)
beam (myös: radius, ray)
The large, blue beam, combined with an image sensor and pixel geometry designed by Microsoft, generates a high-contrast picture of the surface that allows exceptional tracking accuracy.
Laaja sininen säde yhdistettynä Microsoftin suunnittelemaan kuvasensoriin ja pikseligeometriaan muodostaa suurikontrastisen kuvan pinnasta ja mahdollistaa poikkeuksellisen täsmällisen seurannan.
beam (myös: grin)
2. Rakennusala
3. Britannian-englanti
beam (myös: shaft)

Esimerkkejä "beam"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd of course no one stands in front of a radar beam or rays from a microwave source.
Eikä kukaan tietenkään mene tutkasäteen tai mikroaaltoketjusta tulevan säteen eteen.
EnglishThat is like seeing the mote in one’s brother’s eye without noticing the beam in one’s own.
Se on sama kuin näkisi rikan veljensä silmässä muttei malkaa omassa silmässään.
English‘You see the mote in your brother’s eye, but you do not see the beam in your own eye’.
"Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?"
EnglishIt is always more difficult to see the beam in our own eye than the splinter in someone else's eye.
On aina vaikeampaa nähdä malka omassa silmässä kuin rikka jonkun toisen silmässä.
EnglishYou can see the mote in your brother's eye but not the beam in your own.
Näette rikan veljenne silmässä muttette huomaa malkaa omassanne.
EnglishThey reduced the length of the beam but they increased their activity.
He lyhensivät puomin enimmäispituutta, mutta lisäsivät toimintaa.
EnglishI think that we should first look for the beam in our own eye.
Mielestäni meidän olisi ensin heitettävä hirsi pois omasta silmästämme.
EnglishHaving said that, I would first look for the beam in our own eye and put our own house in order.
Näin ollen pyrkisin ensin heittämään hirren pois omasta silmästä ja laittamaan omat asiamme kuntoon.
EnglishI have transformed the laser beam into an ecological, recyclable version here, in green India.
Olen muuttanut lasersäteen uudeksi ekologiseksi, kierrätettäväksi versioksi täällä, vihreässä Intiassa.
English(Laughter) I have solidified the beam of the laser pointer.
(Naurua) Minä olen jähmettänyt laserpointterin säteen tähän.
EnglishNo credit was given in terms of capacity for the reduction in beam length in the Dutch fleet.
Alankomaiden laivastossa ei saatu vastinetta kapasiteetin nousulle, vaikka puomin enimmäispituutta vähennettiin.
EnglishIt was accepted that the reduction in beam length resulted in a decrease in the efficiency of the vessel.
Siellä hyväksyttiin, että puomin enimmäispituuden vähentäminen johti laivan tehokkuuden alenemiseen.
EnglishHalf of the flounders caught using beam trawling prove to be undersized and must be thrown back.
Puolet puomitroolia käyttämällä pyydetyistä kampeloista ovat alamittaisia, ja ne on heitettävä takaisin mereen.
EnglishWe all know the parable of the mote and the beam.
Tunnemme kaikki sananparren siitä, miten näkee tikun veljensä silmässä, mutta ei malkaa omassaan.
EnglishSubject: MAGP IV: Beam trawler length
Aihe: Neljäs monivuotinen ohjausohjelma: puomitroolarin puomin pituus
EnglishI can beam them to whichever school I want to.
Voin biimata heidät mihin tahansa kouluun haluan.
EnglishIt is highly important that on 8 March, Parliament adopted such important resolutions, which give a beam of hope in overcoming injustice!
On erittäin tärkeää, että parlamentti hyväksyi 8. maaliskuuta näin tärkeät päätöslauselmat, jotka antavat toivonsäteen vääryyden voittamiseksi!
EnglishA reduction in beam lengths reduces efficiency rather than increasing selectivity, and, as such, would not be considered as a technical measure.
Laivojen puomien enimmäispituuden vähentäminen vähentää pikemminkin tehokkuutta kuin lisää selektiivisyyttä ja näin ollen sitä ei pidetä teknisenä toimenpiteenä.
EnglishIf, as the previous speaker appears to be advocating, we lean too far in our sympathies for the airlines' difficulties, then we shall also be seriously off beam.
Jos suhtaudumme liian myötätuntoisesti lentoyhtiöiden vaikeuksiin - mitä edellinen puhuja vaikutti puoltavan - olemme selvästi väärillä jäljillä.
EnglishIf it is intended to ban driftnets, then logic would suggest a ban on beam trawling or indeed any other method of fishing deemed to be deleterious to the environment.
Jos ajoverkot kielletään, silloin olisi loogista kieltää puomitroolarit tai todellakin kaikki muut kalastustavat, joiden katsotaan olevan vahingollisia ympäristölle.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "beam":

beam
balance beam
English
electron beam
English