EN

beacon {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
beacon (myös: landmark)
beacon
2. Merenkulku
beacon
beacon

Esimerkkejä "beacon"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMy own country, Wales, has now voted to become a beacon of Fair Trade practice.
Kotimaani Wales on nyt äänestänyt reilun kaupan käytännön suunnannäyttäjänä toimimisesta.
EnglishFrom the rubble of war, you have created a beacon of justice, peace and prosperity.
Olette luoneet sodan raunioista oikeuden, rauhan ja vaurauden perikuvan.
EnglishWe hope that it will be a beacon for all of us in the dark nights that lie ahead.
Toivomme, että se olisi majakka, joka valaisee tulevat pimeät yömme.
EnglishThe EU can and must act as a beacon for the liberalisation of world trade.
EU voi ja sen täytyy toimia esikuvana vapautettaessa maailmankauppaa.
EnglishHere the EIB can function as a beacon for openness for other EU institutions.
EIP voi toimia esimerkkinä avoimuudesta muille EU:n toimielimille.
EnglishYet South Africa presents itself as a beacon of hope in an otherwise turbulent continent.
Siitä huolimatta Etelä-Afrikka näyttäytyy toivon pilkahduksena muuten levottomassa maanosassa.
EnglishThat is where the European Food Authority comes into its own: it must be a beacon of objectivity.
Tässä on Euroopan elintarvikeviranomaisen suuri arvo: sen on oltava puolueettomuuden johtotähti.
EnglishIndia is today in the midst of general elections as a beacon for democracy and prosperity.
Intiassa on nyt parhaillaan käynnissä parlamenttivaalit, jotka ovat merkki demokratiasta ja vauraudesta.
EnglishIn the past, the European Union was a beacon of equality policy.
Euroopan unioni oli ennen tasa-arvopolitiikan malliesimerkki.
EnglishThe European Institute for Innovation and Technology has the opportunity and potential to become a European beacon.
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista voi tulla eurooppalainen majakka.
EnglishThe protection of all victims, without exception, has been my beacon throughout the development of this report.
Uhrien suojelu on poikkeuksetta ollut johtotähteni koko tämän mietinnön laadinnan ajan.
EnglishSome say: 'Yes, but this Europe of asylum will be a beacon for unfounded asylum requests.'
Eräät sanovat: "Kyllä, mutta turvapaikkojen Eurooppa tulee hukkumaan perustelemattomiin turvapaikkahakemuksiin."
EnglishWe should be a beacon of hope and tranquillity for those who wish to have their viewpoint heard.
Meidän olisi herätettävä toivoa ja luottamusta niiden mielissä, jotka haluavat saada näkemyksensä kuulluiksi.
EnglishIt is our valued partner and it can be a beacon of freedom in an extremely dangerous region.
Se on meille arvokas kumppani, ja siitä voi tulla vapauden soihdunkantaja tuolla äärimmäisen vaarallisella alueella.
EnglishThe advent of the euro is the beacon for the new millennium.
Euron saapuminen on uuden vuosituhannen johtotähti.
EnglishMaybe one day Iraq will be stable and democratic and maybe it will be a beacon for other countries in the region.
Irakista saattaa tulla joskus vakaa ja demokraattinen. Siitä saattaa tulla joskus alueen muiden maiden johtotähti.
EnglishA clear signal of European Parliament support and a beacon for the Agenda and for growth and employment.
Tämä on selvä osoitus Euroopan parlamentin antamasta tuesta ja ohjenuora toimintasuunnitelmaa sekä kasvua ja työllisyyttä varten.
EnglishRemain a beacon of peace and quiet in the stormy sea that our world, alas, has all too often become.
Säilyttäkää parlamentti rauhan johtotähtenä ja rauhallisena satamana aivan liian usein myrskyisten maailman merien äärellä.
English   Mr President, ladies and gentlemen, the European Union has, in the past, been an unfailing beacon of equality for women.
   . Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Euroopan unioni on tähän asti ollut vankkumaton johtotähti naisten tasa-arvon alalla.
EnglishOne might say that, at the Beijing World Conference on Women, Europe stood out as a beacon of women’s rights.
Voitaisiin sanoa, että Pekingissä järjestetyssä naisten maailmankonferenssissa Eurooppa näytti tietä kohti naisten oikeuksien tunnustamista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "beacon":

beacon
radio beacon
English
beacon light