EN

beaches {monikko}

volume_up
beaches
I would also like to point out that the beaches affected have been cleaned.
Haluan myös huomauttaa, että pilaantuneet rannat on puhdistettu.
Unlike other seas, beaches are quickly polluted by oil spills in the Baltic as the seawater is only renewed every 30 years.
Öljypäästöt Itämereen saastuttavat rannat nopeammin kuin muilla merillä.
I do not wish to see the ‘sufficient’ category deleted as this would lead to some beaches in this category being labelled ‘poor’.
Mielestäni laatuluokitusta "riittävä" ei pidä poistaa, sillä sen seurauksena jotkin tähän luokkaan kuuluvat rannat luokiteltaisiin "huonoiksi".

Esimerkkejä "beaches"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere is a plan to privatise the beaches, so that Greece's debt can be serviced.
On olemassa suunnitelma rantojen yksityistämiseksi, jotta Kreikan velka voidaan hoitaa.
EnglishPerhaps they are in lovely villas by lovely beaches, getting a nice tan.
Ehkä he ovat kauniissa huviloissa kauniilla hiekkarannoilla ottamassa aurinkoa.
EnglishIt is a problem causing a great deal of damage and harm around the beaches of Europe.
Tästä ongelmasta koituu paljon haittaa ja vahinkoa Euroopan rannikoilla.
EnglishOver 2 960 beaches and marinas in the EU were awarded a Blue Flag in 2010/11.
Sininen lippu myönnettiin EU:ssa yli 2 960 kohteelle vuonna 2010/2011.
EnglishOne hundred and sixty-nine Portuguese beaches unfurled blue flags in 2003.
Vuonna� 2003 sininen lippu liehui 169� portugalilaisella uimarannalla.
EnglishThis does not mean that beaches in Britain are hotbeds of pollution.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Britannian uimarannat olisivat saastepesäkkeitä.
EnglishWho on earth would count the bathers every day out on the beaches of Europe.
Kuka ihmeessä laskisi uimarit joka päivä Euroopan uimarannoilla.
EnglishSo do pictures of people on beaches armed with buckets and spades.
Niin myös kuvat rannalla olevista ihmisistä varusteinaan ämpäri ja lapio.
EnglishI would also like to point out that the beaches affected have been cleaned.
Haluan myös huomauttaa, että pilaantuneet rannat on puhdistettu.
EnglishIn my country we are endeavouring to increase the size and quantity of sand beaches.
Kotimaassani pyrimme lisäämään hiekkarantojen kokoa ja määrää.
EnglishWhat it means is that the EU is to regulate water quality on our bathing beaches.
Se merkitsee, että EU sääntelee veden laatua uimarannoilla.
EnglishWe must have access to woodlands, meadows, beaches and the shores of lakes.
On päästävä metsiin, niityille, merten ja järvien rannoille.
EnglishNow, when the debris washes up on the beaches of Hawaii it looks like this.
Kun roska rantautuu Havaijille, se näyttää tältä.
EnglishAt the worst level we find bodies in lorries at Dover, on the beaches of Spain and other countries.
Pahin ilmenemismuoto on ruumiiden löytäminen rekoista Doverissa, Espanjan ja muiden maiden rannoilla.
EnglishSo, every time there is a heavy rainfall, some faecal material will be washed down from the moors and onto the beaches.
Näin jokaisen rankkasateen yhteydessä ulosteita huuhtoutuu nummilta rannoille.
EnglishThis rubbish drifts across the seas and ends up on beaches, severely damaging the environment and marine life.
Nämä roskat kulkeutuvat mereltä rantaan ja vahingoittavat suuresti ympäristöä ja meren eliöitä.
EnglishExtending or creating sandy beaches has been taking place in many other countries and territories for years.
Hiekkarantoja on laajennettu ja luotu monissa muissa maissa ja monilla muilla alueilla vuosien ajan.
EnglishYou are most welcome on our beaches, and we will offer you our first Dutch herring with pleasure.
Olette sydämellisesti tervetullut maamme rannoille, tarjoamme teille mielellämme Hollannin uutta sillisaalista.
EnglishOften, the oil washes up on the land and pollutes our beaches.
EnglishThe oil tankers we do not want here any more must not end up on the beaches of the Far East in large numbers.
Öljysäiliöalukset, joista haluamme päästä eroon, eivät saa päätyä suurin joukoin Kaukoidän rannikoille.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "beach buggy":

beach buggy
English