"to be thirsty" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be thirsty" suomeksi

EN

to be thirsty {verbi}

volume_up
to be thirsty

Esimerkkejä "to be thirsty"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAmerican consumers are in love with larger, heavier and more thirsty vehicles.
Amerikkalaiset kuluttajat rakastavat suurempia, raskaampia ja janoisempia ajoneuvoja.
EnglishToday, more than ever, the industrialised nations are thirsty for oil.
Teollistuneet kansakunnat haluavat öljyä nyt enemmän kuin koskaan.
EnglishThe invisible hand of the market is hardly likely to hand a glass of water to someone who is thirsty.
Markkinoiden näkymätön käsi ei aivan ilmeisestikään tule ojentamaan vesilasia janoiselle ihmiselle.
EnglishMr Prodi, you have just portrayed very colourfully, how the little donkey would rather go thirsty than drink dirty water.
Prodi, esititte juuri värikkäästi, että pikku aasi kuolee mieluummin janoon kuin juo likaantunutta vettä.
EnglishThe animals are thirsty’.
Minulla ei ole vettä, ja eläimet ovat janoisia."
EnglishAs long as men and women are thirsty and hungry, they will start walking, however high the barbed wire fences are built.
Niin kauan kuin ihmisillä on jano ja nälkä, he lähtevät liikkeelle, vaikka rakentaisimme kuinka korkeita piikkilankaesteitä.
EnglishYoung people, by their very nature and mentality, are thirsty for mobility, knowledge, experience, involvement; in a word, what they need is citizenship.
Nuoret ovat nimittäin mielenlaadultaan sellaisia, että he haluavat liikkua, oppia, saada kokemuksia, osallistua ja siis sanalla sanoen toimia aktiivisten kansalaisten tavoin.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be thirsty" suomeksi

thirsty adjektiivi
Finnish
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
I'm thirsty
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish