"to be thankful" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be thankful" suomeksi

EN

to be thankful {verbi}

volume_up
to be thankful (myös: to appreciate)
Mr Schulz should feel thankful that Europe and the European Central Bank did not listen to him, because, if it had, the European economy would have been much worse off.
Jäsen Schulzin pitäisi olla kiitollinen siitä, etteivät EU ja Euroopan keskuspankki kuunnelleet häntä, koska jos häntä olisi kuunneltu, EU:n talous olisi paljon huonommassa tilassa.

Esimerkkejä "to be thankful"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI am very thankful for the Committee on Budgetary Affairs' initiative to do this.
Olen hyvin kiitollinen, että budjettivaliokunta teki sen puolesta aloitteen.
EnglishI am very thankful to Prime Minister Blair for the support he has given to this fund.
Kiitän pääministeri Blairia siitä, että hän kannattaa kyseistä rahastoa.
English. - (SL) I am thankful to Mr Higgins for his additional question.
neuvoston puheenjohtaja. - (SL) Kiitän Jim Higginsiä lisäkysymyksestä.
EnglishThe Committee on Fisheries held a useful discussion this morning, for which I am thankful.
Kalatalousvaliokunta kävi tänä aamuna hyödyllisen keskustelun, mistä olen kiitollinen.
EnglishWe are thankful for small mercies following a downturn of the kind seen after first reading.
Voimme iloita vain pienistä asioista ensimmäisen käsittelyn jälkeisen hylkäyksen jälkeen.
EnglishA bond of trust was created, for which I am sincerely thankful.
Olen vilpittömästi kiitollinen tämän luottamuksellisen siteen syntymisestä.
EnglishI am thankful, Mr Schüssel, that we shall now have more transparency in the Council.
Arvoisa liittokansleri Schüssel, olen kiitollinen siitä, että neuvoston toiminta on nyt avoimempaa.
EnglishTherefore, we need your solidarity, and I am very thankful to all of you for demonstrating it.
Siksi tarvitsemme solidaarisuuttanne, ja olen hyvin kiitollinen kaikista sen osoituksista.
EnglishTherefore, I am very thankful to you for having initiated this debate.
Kiitän siksi teitä suuresti tämän keskustelun käynnistämisestä.
EnglishI am thankful that you evidently are able to go down this road.
Olen kiitollinen siitä, että voitte ilmeisesti edetä tähän suuntaan.
EnglishFortunately, he has recovered quickly and we are thankful for that.
Onneksi hän on parantunut nopeasti, ja onnittelut tästä hänelle.
EnglishI can only say how thankful I am that Britain has not joined the euro ...
Voin vain todeta olevani erittäin kiitollinen siitä, ettei Yhdistynyt kuningaskunta liittynyt euroon ...
EnglishI am thankful that he took on board most of my concerns and even my criticisms.
Olen kiitollinen siitä, että hän otti huomioon suuren osan esittämistäni huolenaiheista ja jopa arvostelustani.
EnglishThose clients had reasons to be thankful for the existence of this rather unknown organisation.
Näillä asiakkaillani oli syytä olla kiitollisia tämän melko tuntemattoman järjestön olemassaolosta.
EnglishI am very thankful to Mrs Morgan for this part of the report.
Olen hyvin kiitollinen Eluned Morganille mietinnön tästä osasta.
EnglishI am thankful that Iran is seeking dialogue and cooperation.
Olen kiitollinen, että Iran pyrkii vuoropuheluun ja yhteistyöhön.
EnglishI am really thankful to all my colleagues who supported this initiative and worked on it.
Olen todella kiitollinen kaikille kollegoilleni, jotka tukivat tätä aloitetta ja tekivät työtä sen parissa.
EnglishWith hindsight we have reason to be thankful for that.
Taustapeiliin katsoessamme meillä on syytä olla kiitollisia tästä.
EnglishLet us be thankful, then, that calls are being made for national forestry programmes.
EnglishI am therefore thankful for the presence of Mr Frattini.
Kiitän näin ollen komission jäsentä Frattinia osallistumisesta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be thankful" suomeksi

thankful adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish